תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (24)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
אתיופים

אתיופים

תאריך: 08/08/2004 - 09/02/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000329

סיכומי פגישות והתכתבויות של ארגונים למען יהודי אתיופיה, ארגונים של יוצאי אתיופיה, נציגי העדה ואנשי הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה עם השרה לבני בעניין תקצוב הפרויקט הלאומי לקליטת יהודי אתיופיה (התמקדות בתחום החינוך בחטיבות הביניים ובתיה"ס התיכוניים), הקמת מרכז הנצחה למורשת יהדות אתיופיה בהר הצופים, תמיכה כספית בפעילויות חינוכיות לילדי העולים, מילגות להשכלה גבוהה לסטודנטים יוצאי אתיופיה, שירותי דת ליהודי אתיופיה, סכסוך בין עמותות העדה האתיופית בנוגע לבית הכנסת בחדרה , יישום החלטת הממשלה לקליטת עובדים יוצאי אתיופיה בשרות המדינה ועוד. שאילתות לשרת הקליטה, סיכומי דיונים של ועדת עליה וקליטה בכנסת, החלטות ועדת התיאום של הסוה"י והממשלה בעניין הפרויקט הלאומי לקליטת יהודי אתיופיה (2001), דו"ח התקדמות הפרויקט הלאומי בשטח, מכתב הרב הראשי שלמה עמאר לרוה"מ שרון בעניין העלאת בני הפלשמורה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2075.

ארגונים

ארגונים

תאריך: 28/12/2004 - 23/03/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000326

מכתבים נכנסים מלשכת השרה לקליטת העלייה ציפי לבני, בנוגע לארגוני עולים וסיוע לעולים: "מכנף דרום לציון - עמותה לעליה וקליטה של יהודי אתיופיה", "מרכז מדע וחינוך ליהודי בוכרה", עמותות העוסקות בקליטת עלייה ובמעמדם של העולים, מקום לפעילות ארגון ותיקי מלחמת העולם השנייה, ארגון מדענים עולים באוניברסיטאות בישראל, ניהול בלתי תקין ביישום תכנית פל"א באשדוד ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2075.

הכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית

תאריך: 01/07/2002 - 30/06/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000292

התכתבויות הכשרה מקצועית בענפי פרחים פיטום אווזים, מלונאות תוכניות עבודה, תוכניות לימודים, הכשרה לבני הפלאשמורה באתיופיה. הכשרה מקצועית במגזר החרדי. תוכנית לימודים במסלול הנדסאים במכללות, בית הספר למלונאות תדמור בתיק הושחרו פרטים בודדים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2075

Operation Solomon: The Daring Rescue of the Ethiopian Jews

Operation Solomon: The Daring Rescue of the Ethiopian Jews

תאריך: 2005
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000106
מקור הכיסופים: חג הסגד אז והיום מהות או המהות?

מקור הכיסופים: חג הסגד אז והיום מהות או המהות?

תאריך: 2005
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000195
המסע לירושלים של זהב - חג הסגד

המסע לירושלים של זהב - חג הסגד

תאריך: 11/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000074

מערך הסברה למפקדי משטרה לכבוד חג הסגד בנושאים: החיים באתיופיה, עלייה, קליטה, חג הסגד, ההקשר המשטרתי.  

ידיעות נגט 31

ידיעות נגט 31

תאריך: 11/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000011

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

ידיעות נגט 29

ידיעות נגט 29

תאריך: 07/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000012

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

ידיעות נגט 28

ידיעות נגט 28

תאריך: 05/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000013

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

ידיעות נגט 27

ידיעות נגט 27

תאריך: 02/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000014

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

בין הנושאים: ראיון עם מהרטה ברוך.