תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (91)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חלק ב'

היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חלק ב'

תאריך: 10/01/1999 - 06/08/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000422

הערכת מצב על קליטת עליה של עולי אתיופיה ותכנית עבודה 2000, פרוייקטים ותכניות לשילוב עולי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה ותעסוקה, סיכומי ישיבות ופגישות, פניות ובקשות; תזכירים, הודעות, נתונים סטטיסטיים, חומר משפטי - בג"צ 945/99 - ח"כ רן כהן ואח' נגד ממשלת ישראל ואח', חילופי מכתבים ועוד ( כולל סיכום ביקור במחנה ביתא ישראל באדיס-אבבה 3.99 ). בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.

יועץ לעניני חברה ורווחה רפי אלול - עולי אתיופיה

יועץ לעניני חברה ורווחה רפי אלול - עולי אתיופיה

תאריך: 04/05/2000 - 14/11/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000423

התכתבות בענין פרוייקט עולי אתיופיה 2000, הערכת מצב על קליטת עליה של עולי אתיופיה, תכנית סיוע לתלמידי תיכון יוצאי אתיופיה ועוד. חשיפה - הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. כן הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים (עמ' 5-11).

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

תאריך: 01/11/1999 - 28/02/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000427

סיכום מפקד שארית יהודי אתיופיה - 1999, דו"ח הועדה בנושא הפלשמורה באתיופיה, צילומי פקסים מהאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה בנוגע למצבם וצרכיהם של יהודי אתיופיה במיוחד מבחינה חברתית ותעסוקתית, דואר אלקטרוני בנושא קליטת עולי אתיופיה, חוברת ובה רשימת ראשי משפחות בשם "פנקס קהילת ביתא - ישראל באדיס-אבבה. הושחרו עמודים המכילים פרטים אישיים מטעמי צנעת הפרט.

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

תאריך: 01/03/2000 - 30/04/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000428

מאמרים, צילום קטעי עתונות, התכתבות בינמשרדית ועם גופים נוספים בנושאים: מוקדי לטיפול שכונתיים בבני העדה האתיופית טיפול בהעלאת שארית יהודי אתיופיה, תמצית נתונים ממפקד שארית יהודי אתיופיה - 1999. הושחרו עמודים העוסקים בצנעת הפרט.

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

תאריך: 01/05/2000 - 30/09/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000429

התיק מכיל צילום קטעי עתונות ופקסים, דואר אלקטרוני, התכתבות בנושאים: בקשת סיוע מהוועד היהודי האמריקני לעליית יהודי אתיופיה, טיפול בבקשות העליה מאתיופיה, החלטות ועדת השרים לעניני התפוצות, עליה וקליטה.

לשכת השרה יולי תמיר - אתיופים

לשכת השרה יולי תמיר - אתיופים

תאריך: 01/09/1999 - 30/11/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000369

התכתבויות שרת הקליטה יולי תמיר על קליטת עולי אתיופיה,שילוב עולים במשרדי ממשלה, מרכז הקליטה בנווה צוף, דוח פינוי אתרי הקליטה בעופרה ובנווה צוף, התכתבות על פרשת פטרת הראש במרכז הקליטה בנווה צוף, התכתבויות על הבג"ץ שהוגש נגד קיבוץ רמת רחל בעניין אנדרטת יהודי אתיופיה. אתרי הקראונים בת חצור וחולדה, עניני חינוך, הסעות, מילגות ותגבורים. המכינות הקדם אקדמיות ליוצאי אתיופיה צוות שלומית עמיחי אלי ישי כפרי נוער בן שמן. תוכניות חינוך במוזיקה ובמדעים וטכנולוגיה שילוב עולים באוניברסיטת בר אילן בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2070

לשכת השר יצחק כהן - בית-כנסת אתיופיים

לשכת השר יצחק כהן - בית-כנסת אתיופיים

תאריך: 01/08/1999 - 31/12/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000019

התכתבות לשכת השר לענייני דתות יצחק כהן לגבי בניית בתי כנסת לעדה האתיופית בקשות לתקצוב הקמת בתי כנסת מועצות דתיות תקציבים

המינהל לחינוך התישבותי - חינוך והדרכה בפנימיות (כרך ב')

המינהל לחינוך התישבותי - חינוך והדרכה בפנימיות (כרך ב')

תאריך: 24/10/1999 - 31/01/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000277

התכתבות על פנימיות לעולים מאתיופיה

עליה

עליה

תאריך: 25/09/1997 - 18/04/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000448

סיכומי ישיבות והתכתבויות בעניין קליטת עולי אתיופיה בעפולה, הכשרת עולי אתיופיה בקורסים של משרד העבודה, מרכזי ההכוון, קורס בנושא תעסוקת נשים, זכויות העובד, חוברת מידע לפקידים המטפלים בעולים חדשים (מטעם שירות התעסוקה), העסקת מתנדבים בשרות התעסוקה, עידוד ישראלים השוהים בחו"ל לחזור ארצה בשנת היובל ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט, החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.

בחינות בגרות

בחינות בגרות

תאריך: 01/02/2000 - 08/02/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000241

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל אגף הבחינות, משה דקלו, בנוגע לבחינות בגרות. "הקשר בין גודל מוסד חינוכי לבין תוצאות בגרות: כריית נתונים" / מאת זמירה מברך וחיים גת (פברואר 2000), תכנית להגדלת מספר זכאי הבגרות בקרב וצאי אתיופיה (פברואר 2000).סיכומי הוועדה לטוהר הבחינות, שינוי מתכונת בחינות הבגרות בהיסטוריה ואזרחות, ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.

1
2
3
...
10