תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (78)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חינוך

היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חינוך

תאריך: 10/06/1998 - 09/05/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000420

תוכניות ללימודים עבור עולי אתיופיה, הצעת פעילות חינוכית למניעת נשירה בקרב נוער יוצאי אתיופיה, נתונים על הניגשים לבחינות בגרות ועל כמות התלמידים במקצועות המדעיים, פניות, תזכירים, חילופי מכתבים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.

אתיופים, ערבים, עובדים זרים - חלק ב'

אתיופים, ערבים, עובדים זרים - חלק ב'

תאריך: 01/12/1998 - 31/03/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000438

אתיופים ( מחיצה ) - פניות אישים, ארגונים ומוסדות למשרד ראש-הממשלה, תשובות האגף וגורמים אחרים, התכתבות בינמשרדית, סיכומי ישיבות ועדת המנכ"לים, ועדת המשנה לענין הכשרה מקצועית לעולי אתיופיה, ישיבות ודיונים שונים; נושאים לדיון, הזמנות ועוד

בניה כפרית

בניה כפרית

תאריך: 02/07/1998 - 28/04/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000191

התכתבות עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מזכיר הישוב נופים, מועצה אזורית הערבה התיכונה ומועצה אזורית מבואות החרמון בנושאים: סיוע למושב שיבולים, מציאת דיור לעולים מאתיופיה וכבישי גישה לישובים ועוד.

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל בן-אליהו - פרוגרמות

תאריך: 25/10/1999 - 28/11/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000159

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שלמה בן אליהו, בנוגע לפעילות אגף פרוגרמות: ביצוע חתכי בדיקה וחישופים ע"י רשות העתיקות באתרים מתן ורחובות גאליה, הצעות לשינוי תכנית עבודה - פיתוח לבנייה חדשה 1999, תקציב תקן מוסדות ציבור - תכנית עבודה יולי 1999, קליטת עולים מאתיופיה בקריית מאור חיים ומוסדותיה ירושלים - צפת, דו"ח תכנון פעילות לשנת 1999, השתתפות במימון מוסדות ציבור ביישובים במגזר היהודי, הדרוזי והצ'רקסי, פרוגרמה לשנת 2000 - 2001, תיקון פרוגרמת בדואים לשנת 1999, בקשות סיוע תקציבי של מוסדות דת ועוד. בעמ' 25 הושחר מספר תעודת זהות והוא מוגבל לעיון עד לשנת 2069.

לשכת מנכ

לשכת מנכ"ל - ישובים באות צ צור נתן, צורן, צפת

תאריך: 01/02/1998 - 31/10/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000175

התכתבות עם חברת ערים, עמותה להתיישבות צור נתן בנושאים: דיור, קרוואנים לציבור הדתי בישוב צור יגאל, כביש גישה כוכב יאיר צור יגאל, בניית מקווה בצורן, פרוייקט תנופה, שיקום בית העלמין העתיק בצפת, סיוע בדיור לעולים מאתיופיה

בית-ספר חטיבת ביניים ממלכתי עופרה

בית-ספר חטיבת ביניים ממלכתי עופרה

תאריך: 16/11/1986 - 19/04/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000271

התיק מכיל מסמכים בנושא הקצאת שעות למורים עולים, פרוטוקול מועדת יועצים לבחירת מנהל, דו"ח ביקורת בטיחות, הסעות מורים, דו"חות על תאונות, אגרת למורים ולתלמידות, קיצוץ שעות הלימודים, בעיות תקן, הפרדה מינית, מבנה החטיבות באיזור, שעות לעולים מאתיופיה, סביבה לימודית משולבת, חוגים בתלמוד וספרי קודש, סיוע בהקמת מעבדות והצטיידות ועוד. פרטים מזהים הושחרו עקב הגנה על צנעת הפרט.

אולפנא לבנות עופרה

אולפנא לבנות עופרה

תאריך: 17/10/1996 - 01/06/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000270

בתיק התכתבויות בין אולפנה עפרה למשרד החינוך בנושאים שונים: קביעת סיור לבדיקת בטיחות במוסד, שעות לימוד, פנייה אישית, בחינת בגרות במחשבת ישראל וכדומה. הושחרו פרטים מטעמי צנעת הפרט

ישובים - שזור, שחר, שילה, שדה יואב, שדה חמד, שפיר, שבות רחל

ישובים - שזור, שחר, שילה, שדה יואב, שדה חמד, שפיר, שבות רחל

תאריך: 01/01/1993 - 31/12/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000190

התכתבות עם המנהל לבניה כפרית ואחרים בעניין פיתוח תשתיות בישובים ששמם מתחיל באות ש'. רבים מהמכתבים עוסקים במבנים יבילים (קראוונים). בתיק גם התכתבות עם אמנה - תנועת ההתיישבות של גוש אמונים. בתיק התכתבות בעניין יישוב בני הפלשמורה ביישובים באזור בנימין

אתרי קרוונים

אתרי קרוונים

תאריך: 01/10/1996 - 31/05/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000320

הצעה בעניין צמצום אלימות בין בני נוער, דוח בעניין קליטת יהודי אתיופיה והפלאשמורה, פינוי עולי אתיופיה מאתרי הקרוואנים

אתר הנצחה לזכר הנספים יהודי אתיופיה בקיבוץ רמת רחל

אתר הנצחה לזכר הנספים יהודי אתיופיה בקיבוץ רמת רחל

תאריך: 01/12/1999 - 31/12/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000098

פרוטוקול מישיבת ועדת העלייה הקליטה והתפוצות בדבר הקמת אתר הנצחה ברמת רחל לזכר יהודי אתיופיה שנספו

1
2
3
...
8