תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (70)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חלק א'

היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חלק א'

תאריך: 12/02/1997 - 31/12/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000421

הצעות החלטה והחלטות ועדת המנכ"לים לעולי אתיופיה וועדת משנה, פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של ועדת המנכ"לים ועדות המשנה ועוד, תכניות לימודים ליוצאי אתיופיה, פרויקט לשילוב יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, דו"חות מצבת עולי פלשמורה (פלסמורה) באתרי הקרוונים ומבצע פינוי אתר הקרוונים מעולי אתיופיה; פניות ובקשות, חומר רקע, נתונים סטטיסטיים בנושא, חילופי מכתבים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.

אתיופים, ערבים, עובדים זרים - חלק א'

אתיופים, ערבים, עובדים זרים - חלק א'

תאריך: 01/01/1997 - 30/11/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000437

אתיופים ( מחיצה ) - פניות אישים, משרדים ומוסדות למשרד ראש-הממשלה, תשובות האגף, התכתבות בינמשרדית, החלטות ועדת העליה והקליטה של הכנסת בנושא מרכז ליהדות אתיופיה " בהלצ'ין" 16.3.98, סיכומי ישיבות ועדת המנכ"לים, ועדת המשנה לענין הכשרה מקצועית לעולי אתיופיה, פגישות ודיונים שונים, תכניות ופרוייקטים; תזכירים, נושאים לדיון, נתונים, הזמנות ( כולל דו"ח מסכם והמלצות צוות בינמשרדי בנושא קידום פתרונות דיור לעולים מאתיופיה 21.3.96 )

אתיופים

אתיופים

תאריך: 10/06/1992 - 18/05/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000436

בתיק מסמכים העוסקים בהעלאת בני הפלשמורה מאתיופיה. בתיק פרוטוקולים מישיבות וועדת השרים הכוללים הצעות והחלטות ממשלה בנושא (12.5.98-7.2.93), דו"ח צוות בדיקת נושא ה"פלשמורה" באתיופיה 10.5.92, תכנית לקליטת המועמדים לעלייה מהמתחם באדיס-אבבה, שילוב עולי אתיופיה בשירות המדינה, דיווחי נציגויות ישראל, נתונים, קטעי-עתונות, תקציב לפעולות הסברה בקרב העולים, סקירות ומחקרים שונים, סיכום פגישת נציגי העדה האתיופית אצל ראש-הממשלה 21.10.96, ועוד.

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל גבי ברבש - בית-חולים שיבא

תאריך: 01/03/1997 - 31/01/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000211

טיפול בבעיית זיהום ביחידת דיאליזה. מאמרים מדעיים הושחרו בגלל זכויות יוצרים בעמ' 119-100. ניתן לעיין בהם באולם הקריאה של הארכיון.

לשכת סגן השר יגאל ביבי - כללי

לשכת סגן השר יגאל ביבי - כללי

תאריך: 12/11/1995 - 26/02/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000134

מכתבים מגופים ציבוריים ואנשים פרטיים בנושאים שונים כגון: גיור בני פלשמורה (פלסמורה), בקשת הקצבה לחלוקת מלגות ועוד

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל מאיר שלמה גרינברג - קראוונים

תאריך: 07/12/1997 - 22/07/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000153

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מאיר שלמה גרינברג, בנושאים הקשורים לקראוונים ואתרי קראוונים: פעילות מינהלת עתיד ובית, פינוי אתרי קראוונים, פתרונות שונים למפוני האתרים, הקצאות ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג - נכסים ודיור, בנה ביתך, בנה דירתך, שיווק

תאריך: 01/05/1998 - 31/12/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000152

התיק מתוך לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג, בנוגע לבני ביתך, בעיקר במגורים לגיל הזהב והוסטלים לאכלוס. בתיק ישנם חוזים, מכרזים בנוגע לניהול דיור, אגף נכסים, דו"חות, נוגע לעולם מאתיופיה ועוד.

הרב הראשי ישראל מאיר לאו - רב' - תשנ

הרב הראשי ישראל מאיר לאו - רב' - תשנ"ט

תאריך: 11/08/1998 - 29/12/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000141

התכתבות של לשכת הרב הראשי ישראל מאיר ומנכ"ל הרבנות הראשית גדליה שרייבר עם שר הפנים אליהו סויסה, ח"כ רפאל פנחסי, רבנים וגורמים נוספים בעניינים הקשורים לבקשות להסמכת רבנים בתפקידים ציבוריים בארץ ובחו"ל (גרמניה, אוקראינה, קרואטי ועוד) ולאופן מילוי תפקידם (כולל תלונות וסכסוכים), העתקי תעודות הסמכה לרבנות של רבנים שונים ועוד (המשך בתיק מס'4). הושחרו שמות, מספרי זהות ופרטים מזהים (כולל שמות ערים ומועצות) בשל צנעת הפרט.

הרב הראשי ישראל מאיר לאו - שונות - נושאים לטיפול - 1996 - תשנ

הרב הראשי ישראל מאיר לאו - שונות - נושאים לטיפול - 1996 - תשנ"ו

תאריך: 01/05/1996 - 30/06/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000142

התיק מכיל מסמכים והתכתבויות בין הרב הראשי ישראל מאיר לאו ולשכתו לרבנים, אישי ציבור ואנשים פרטיים (השרים אלי ישי ויעקב נאמן, הרב אלי בן דהן ועוד) בנושאי דת:  תנאי קבלה לרבני ערים, תכנית להקמת יחידות סיוע ליד בתי הדין הרבניים, הצעת החלטת ממשלה בענין הסדרי תפילה ברחבת הכותל המערבי, הצעת חוק בתי הדין הרבניים, פינוי בתי קברות בארץ ובחו"ל, פניות אישיות, כשרות אבקת תפוחי אדמה של חברת "מקיין", רישום נישואין לעולי אתיופיה ועוד. בתיק גם לקט מהרצאותיו של הרב עדין שטיינזלץ בנושא דיני אישות וצילומי מכתבים אל הרבנים הראשיים הקודמים, הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא מגורמים שונים בענייני כשרות (1991-1992), בתיק בוצעו השחרות מטעמי צנעת הפרט

שמואל הולנדר - קבלת עובדים - עולים חדשים בשירות המדינה

שמואל הולנדר - קבלת עובדים - עולים חדשים בשירות המדינה

תאריך: 29/12/1997 - 08/07/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000441

התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנוגע להקצאת משרות לעולים יהודים מאתיופיה בשירות המדינה, כגון: פרוטוקולים מישיבות, דוחו"ת, סקירות בנושא ועוד.

1
2
3
...
8