תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (40)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
תלבושות של עדות, שני עריכים על גיליון אחד (1.20, 2.00,)

תלבושות של עדות, שני עריכים על גיליון אחד (1.20, 2.00,) "לבוש מסורתי של יהודייה מאתיופיה", "לבוש מסורתי של יהודייה מסלוניקי"

תאריך: 01/02/1997 - 28/02/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000041

הדפסת ניסיון, צבע כחול ושחור בלבד, בלתי מנוקב

תלבושות של עדות, שני עריכים על גיליון אחד (1.20, 2.00,)

תלבושות של עדות, שני עריכים על גיליון אחד (1.20, 2.00,) "לבוש מסורתי של יהודייה מאתיופיה", "לבוש מסורתי של יהודייה מסלוניקי"

תאריך: 01/02/1997 - 28/02/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000042

הדפסה סופית, מנוקב

תלבושות של עדות, שני עריכים על גיליון אחד (1.20, 2.00,)

תלבושות של עדות, שני עריכים על גיליון אחד (1.20, 2.00,) "לבוש מסורתי של יהודייה מאתיופיה", "לבוש מסורתי של יהודייה מסלוניקי"

תאריך: 01/02/1997 - 28/02/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000043

הדפסת ניסיון, צבעים סופיים, בלתי מנוקב

תלבושות של עדות, שני עריכים על גיליון אחד (1.20, 2.00,)

תלבושות של עדות, שני עריכים על גיליון אחד (1.20, 2.00,) "לבוש מסורתי של יהודייה מאתיופיה", "לבוש מסורתי של יהודייה מסלוניקי"

תאריך: 01/02/1997 - 28/02/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000044

הדפסה סופית, מנוקב

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל גרינברג - יישובים באות א'

תאריך: 10/12/1996 - 20/05/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000166

מסמכים בנוגע למתן שירותים לתושבים ותיקים ועולים חדשים באשקלון ובאשדוד.

לשכת השר יהושע מצא - שאילתות

לשכת השר יהושע מצא - שאילתות

תאריך: 01/12/1996 - 31/03/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000216

התיק מכיל שאילותות והצעות חוק (כולל פרוטוקולים של ועדת הכנסת) בנוגע לפעילות השוטפת של משרד הבריאות ומשרדי ממשלה נוספים. בתיק ישנם גם נתונים של משרד הבריאות בנוגע לצקרי התאבדות בקרב עולי אתיופיה. השחרות בתיק בוצעו מטעמי צנעת הפרט.

ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל - ועדת גיור

ועדת נאמן לנושא הגיור בישראל - ועדת גיור

תאריך: 06/07/1997 - 07/07/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000435

שני פרוטוקולים מישיבות הועדה: 6.7.1997 בהשתתפות שר הפנים (זהה לפרוטוקול בתיק הבא גל-42479/20), 7.7.1997 בהשתתפות שר הקליטה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט, החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2067.

מינהלת עתיד ובית - אתר קרוואנים גדרה ואשדוד

מינהלת עתיד ובית - אתר קרוואנים גדרה ואשדוד

תאריך: 01/11/1993 - 30/11/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000155

התיק מכיל התכתבויות של מנהלת "עתיד ובית" ויחידות נוספות במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לאתרי קרוואנים זמניים בגדרה, אשדוד, מעלות, אשקלון וחפץ חיים לעולים מאתיופיה וברה"מ ולמשפחות ויחידים הזכאים לדיור ציבורי ואכלוסם, וכן דו"חות עם נתונים כלליים על אכלוס האתרים. כמו כן מכיל התיק התכתבויות בנושא פרויקט "מחיר למשתכן" באשדוד.

בית-ספר מגדל אור מגדל העמק

בית-ספר מגדל אור מגדל העמק

תאריך: 06/08/1978 - 22/01/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000272

התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנוגע למוסדות רשת "מגדל אור" במגדל העמק: תוספת למבנה כתות, תסקיר: רקע-מגמות-פעולות, מאזנים, כיתות מחוננים, הקצאת שעות מסל מנהל המחוז, תלמידים עולים, קייטנות ומחנות קיץ, בטיחות מבנים, קליטה חברתית לתלמידים מעולי אתיופיה ועוד.

עליה

עליה

תאריך: 01/05/1996 - 31/10/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000449

התכתבויות וסיכומי ישיבות בעניין תעסוקת עולים חדשים וקליטת עולי אתיופיה וקווקז (כולל סקירה של משרד העבודה והרווחה), תעסוקת נשים, תכניות תעסוקה לאוכלוסיות שונות, פעולות המחלקה לתעסוקת עולים, מדריך ברוסית בנושא יזמות עסקית, נתונים על עולים ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט, החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2067.

1
2
3
...
4
5