תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (56)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
מסמכי משרד הבריאות

מסמכי משרד הבריאות

תאריך: 09/01/1983 - 26/12/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000023

(המשך מתיק 7 ) התכתבות דו"חות חוזרים מברקים כולל נהלים להפעלת בנק הדם ומתן עירוי דם בדיקת אפשרות להוצאת מנות דם מאוכלוסיה בעלת סיכון גבוה ועדת היגוי לאיידס (HIV) חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בעניין רופאים נשאי איידס (HIV) טיפול בעולי אתיופיה עולי מבצע שלמה במחלות זיהומיות  - מלריה שחפת כנמת הגוף מכתב בעניין חובת בדיקות לאיתור נגיף הכשל החיסוני הנרכש (איידס) לנשים מטופלות בהפריה חוץ-גופית הנחיות לנקיטת אמצעי זהירות לשימוש הצוות המטפל בחולה וצוות מעבדה למניעת תסמונת הכשל החיסוני (איידס) ועוד . הושחרו שמות בשל צנעת הפרט.  

לשכת השר יאיר צבן - מינהל הסטודנטים - סטודנטים אתיופים

לשכת השר יאיר צבן - מינהל הסטודנטים - סטודנטים אתיופים

תאריך: 26/08/1992 - 04/12/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000357

התכתבויות לשכת שר העליה והקליטה יאיר צבן עם אוניברסיטת חיפה ועם גורמים נוספים בעניין שילובם וקידומם של עולי אתיופיה באקדמיה הישראלית. הושחרו פרטים אישיים על מנת למנוע פגיעה בצנעת הפרט.

לשכת השר יאיר צבן - מינהל הסטודנטים - פרוייקט צעירים

לשכת השר יאיר צבן - מינהל הסטודנטים - פרוייקט צעירים

תאריך: 18/05/1993 - 09/05/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000358

התיק עוסק בפרוייקטים לצעירים במסגרת המשרד לקליטת עלייה. בתוך כך, פרוטוקול ישיבות; שיח על דיור לצעירים, תקציב ועידוד עלייה; קידום לימודים גבוהים ותעשייה לעולים מברית המועצות ויוצאי העדה האתיופית, ועוד. חלקים מהתיק הושחרו מפאת צנעת פרט.

לשכת השר יאיר צבן - תעסוקת אתיופים

לשכת השר יאיר צבן - תעסוקת אתיופים

תאריך: 02/02/1993 - 02/03/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000368

בתיק תכתובת ומסמכים בעניין הכשרה תעסוקתית בתחומים שונים עבור עולי אתיופיה, נתונים סטטיסטיים על שיעורי התעסוקה, האבטלה ורמת ההכשרה המקצועית לפי אתרי הקליטה, תכנית הג'וינט להפעלת תקציב ייחודי בשיתוף גופי ממשל לקליטת העולים באמצעות הכוונה למקומות תעסוקה וקורסי הכשרה ייעודיים. חישוב עלות לסל קליטה. הושחרו נתוני צנעת הפרט ותכניות מוגנות בזכויות יוצרים

לשכת השר יאיר צבן - אתיופים - מכון למורשת יהדות אתיופיה

לשכת השר יאיר צבן - אתיופים - מכון למורשת יהדות אתיופיה

תאריך: 01/01/1995 - 31/10/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000345

התכתבויות על הקמת מרכז בהלצ'ין ביתא ישראל למורשת יהדות אתיופיה, מסמכי בג"ץ על הקמת המרכז ופרשת הרישום לנישואין של ביתא ישראל, תקציבים של העמותה, סיכומי ישיבות, מועמדים להנהלת המרכז ולוועדה המייעצת, תצהירים ותשובות והחלטות של בג"ץ , הקמת הספיה ע"ש גוטמן בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת פרט ומוגבלים לעיון עד 2065

לשכת השר יאיר צבן - אתיופים - מכון למורשת יהדות אתיופיה

לשכת השר יאיר צבן - אתיופים - מכון למורשת יהדות אתיופיה

תאריך: 01/01/1995 - 31/10/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000346

התכתבות לשכת השר לקליטת העליה יאיר צבן על הקמת מרכז בהלצ'ין למורשת יהדות אתיופיה, דיונים על העתירה לבג"צ להקמת המכון, תקציב המכון והמשרד לקליטת העליה, כתבי מינוי של חברי הוועדה המייעצת, בחירת השם למרכז המורשת בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2065

לשכת השר יאיר צבן - חינוך - ילדים ונוער - נוער אתיופי

לשכת השר יאיר צבן - חינוך - ילדים ונוער - נוער אתיופי

תאריך: 01/05/1994 - 31/01/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000353

התכתבות על מוסדות לימוד כפרי נוער לבני נוער עולים מאתיופיה, תוכניות פעולה, תקציבים, נוער במצוקה, נוער מנותק, תחנת מידע לנערים עולים, רשימת מוסדות לימוד, בעיות קליטה, בקשות לעזרה כלכלית לנערים עולים בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2065

לשכת השר ש. שטרית - קייסים (כהני דת אתיופיים)

לשכת השר ש. שטרית - קייסים (כהני דת אתיופיים)

תאריך: 23/10/1995 - 25/12/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000133

הודעות על מגורי קבע והעסקתם במועצות דתיות של קייסים (כהני דת אתיופים); התכתבות בנוגע להעסקת קייסים במועצות המקומיות ותנאי העסקתם. חשיפה - הושחרו רפטים הנוגעים לצנעת הפרט (נתוני שכר).

לשכת השר ש. שטרית - אתיופים - 1

לשכת השר ש. שטרית - אתיופים - 1

תאריך: 18/02/1993 - 25/12/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000132

פניות למשרד ותשובות; דו"ח הועדה הבינמשרדית לנושא מעמד הקייסים, רשימות הקייסים, הודעות מינוי לרבני העדה בישובים שונים; סיכומי ישיבות (כולל רשימת פריסת עולי אתיופיה לפי הישובים); התכתבויות ללשכת השר לענייני דתות, פרופ' שמעון שטרית בבקשה להקצאת שטח לבית כנסת לטובת העולים מאתיופיה; פרוטוקול ישיבה בנושא שילוב רבנים עולים מאתיופיה בשכר בהתאם להחלטת ועדת שרים לענייני קליטה ועלייה; שילוב רבנים עולים מאתיופיה במועצות הדתיות, הפעלת תכנית מתמשכת והעסקתם במסגרת המועצות הדתיות; הוועדה הבין-משרדית לנושא מעמד הקייסים - דו"ח מסכם; יישום המלצות ועדת הקייסים - דיון בנושא; דו"ח מסכם של הוועדה הבין-משרדית לנושא מעמד הקייסים - החלטת ממשלה. חשיפה - הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.

לשכת השר - ש. שטרית - עדה אתיופית

לשכת השר - ש. שטרית - עדה אתיופית

תאריך: 01/05/1995 - 31/08/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000021

הודעות על מינוי הרבנים לעולי אתיופיה בישובים שונים רשימת הקייסים ושכרם; פניות ג'וינט ישראל לשר תלונות של ארגונים שונים על היחס לפלאשמורה מצד נציגי השגרירות ומשרד החוץ בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2065

1
2
3
...
6