תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (87)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם

תאריך: 01/03/1987 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000247

התכתבות פנימית והתכתבות עם משרד הקליטה ועליית הנוער בקשר לקליטת תלמידים עולים, בעיקר בעניין שיעורי עזר לבני ישראלים חוזרים ועולים מאתיופיה. כותבים רבים דורשים הארכת זכאותם של תלמידים מאתיופיה לסיוע מיוחד בשיעורי עזר וציוד לימודי אחרי תום הזכאות הרגילה (4 שנים). בתיק תזכיר מאת שר הקליטה יעקב צור על רפורמה בשיטת הקליטה: העולה יקבל "סל קליטה", ויחליט בעצמו על מקום מגוריו ("קליטה ישירה"). השלכות הרפורמה מבחינת משרד החינוך.

הכנסת האחת-עשרה - ועדת עליה וקליטה בנושא קלטה 2913/א

הכנסת האחת-עשרה - ועדת עליה וקליטה בנושא קלטה 2913/א

תאריך: 17/12/1984 - 29/08/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000099

בתיק מספר פרוטוקולים של ועדת העליה והקליטה בכנסת בין השנים 1984-1988, ובנוסף להם הודעות לעיתונות ומכתבים שונים העוסקים בנושאי קליטת עולים, אבטלה, בעיות דיור, עולים בודדים, משכנתאות, עולים קשישים, התייחסות הצבא לעולים חדשים, ירידה מהארץ, פנסיה, עליות מאתיופיה, דרום אפריקה ודרום אמריקה וכד'. בתיק גם מכתבי פניות אישיים של עולים ואלו הושחרו עקב הגנה על הפרטיות. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2058

הכנסת האחת-עשרה - יהודי אתיופיה 2913 ה'

הכנסת האחת-עשרה - יהודי אתיופיה 2913 ה'

תאריך: 25/03/1985 - 21/06/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000101

התכתבויות בנושא יהודי אתיופיה, ועדת העלייה והקליטה, סקירה על עליה לישראל, קליטה עולי אתיופיה במערכת החינוך, סיכום דו"ח 33 מבקר המדינה ועוד.(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)

שם נספה: אתנת. מספר תעודה: 1378. שנת לידה: 1944

שם נספה: אתנת. מספר תעודה: 1378. שנת לידה: 1944

תאריך: 01/01/1988 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000525

אתנת בת נגסיה ומהרטה. שם הסבא: וונדלם. נפטרה ב-1988 בדרך לקניה.

שם נספה: וודה. מספר תעודה: 2012. שנת לידה: 1917

שם נספה: וודה. מספר תעודה: 2012. שנת לידה: 1917

תאריך: 01/01/1988 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000532

וודה בת מקונן וטסהלה. שם הסבא מצד האבא: טמנו. נפטרה ב 1988

שם נספה: אבבו. מספר תעודה: 1360. שנת לידה: 1985

שם נספה: אבבו. מספר תעודה: 1360. שנת לידה: 1985

תאריך: 01/01/1988 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000564

אבבו בת מהבאו ומהרטה. שם הסבא: טקלה. נפטרה ב-1985.

שם נספה: מהרטה. מספר תעודה: 1361. שנת לידה: 1959

שם נספה: מהרטה. מספר תעודה: 1361. שנת לידה: 1959

תאריך: 01/01/1988 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000566

מהרטה בת סהלו וזנביש. שם הסבא: רטה. נפטרה ב-1988.

שם נספה: אקלה. מספר תעודה: 216. שנת לידה: 1909?

שם נספה: אקלה. מספר תעודה: 216. שנת לידה: 1909?

תאריך: 01/01/1988 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000589

אקלה בן יינה וייתמיינו. שם הסבא: זמיר. נפטר ב-1989 (1988?). נולד בסביבות 1909.

שם נספה: גודדאו. מספר תעודה: 729. שנת לידה: 1987

שם נספה: גודדאו. מספר תעודה: 729. שנת לידה: 1987

תאריך: 01/01/1988 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000631

גודדאו בן וורקו וארגויה. שם הסבא מצד האבא: מלקה. נפטר ב 1988

שם נספה: אדיסה. מספר תעודה: 277. שנת לידה: 1985

שם נספה: אדיסה. מספר תעודה: 277. שנת לידה: 1985

תאריך: 01/01/1988 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000675

אדיסה בת גטו ויגרדו. שם הסבא: אג'גוו. נפטרה ב-1988.

1
2
3
...
9