תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (511)

תוצאות סינון

מאגר
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
The Jews of Ethiopia: A People in Transition

The Jews of Ethiopia: A People in Transition

תאריך: 1986
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000430

קטלוג התערוכה The Jews of Ethiopia: A People in Transition. התערוכה הוצגה בבית התפוצות בשם "ביתא ישראל - סיפורם של יהודי אתיופיה". אוצרת: נטליה ברגר; אוצרת אורחת מטעם המוזיאון היהודי בניו יורק: קיי קאופמן שלמיי; יועץ מדעי: סטיבן קפלן.

תוכן עניינים:

A Brief History of the Beta Israel - Steven Kaplan

Jacques Faitlovitch - "Father" of the Falashas - Itzhak Grinfeld

Memories of an Ethiopian (Falasha) Pupil in the Land of Israel - Yona Bogale

The Beta Israel in the Twentieth-Century Ethiopia - Kay Kaufman Shelemay

Ethiopian Jews in Israel - Chaim Rosen

Selected Bibliography 

 

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

תאריך: 12/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000444

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' הגר סלמון.

דיאלוג עם גזענות: התמקמות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על פי קבוצות דור

דיאלוג עם גזענות: התמקמות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על פי קבוצות דור

תאריך: 07/2023
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000443

מונוגרפיה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, החוג לסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. נכתב בהנחיית פרופ' אורי בן אליעזר. 

קבוצת דיון משפחתית (קד

קבוצת דיון משפחתית (קד"ם) למשפחות לילדים במצבי סיכון - חקר מקרה בקרב עולים מברית המעוצות ועולים יוצאי אתיופיה

תאריך: 12/2019
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000445

עבודת גמר לקראת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית על שם פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית. העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר ארנה שמר ופרופ' דורית רואר-סטריאר.

"את יכולה להגיע אליהם רק דרך אהבה": חוויות, משמעויות ותפיסות של מטפלים המעניקים טיפול לצעירים יוצאי אתיופיה המתמודדים עם משבר נפשי

תאריך: 12/2022
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000446

עבודת גמר לקראת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית על שם פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' יוחאי דן ופרופ' אוריה תשבי. 

הלכות שבת של ביתא ישראל לפי תאזאזה סנבת

הלכות שבת של ביתא ישראל לפי תאזאזה סנבת

תאריך: 2008
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000447

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' מאיר בר אילן ופרופ' מיכאל קורינאלדי

ניפוץ מיתוס ההשלתבות: ניתוח מחאת יוצאי אתיופיה בישראל

ניפוץ מיתוס ההשלתבות: ניתוח מחאת יוצאי אתיופיה בישראל

תאריך: 02/2019
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000448

עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך אוניברסיטה, בית הספר למדעי המדינה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' יעל ישי. 

הקשר בין תחושת מסוגלות עצמית וכלית לבין פוטנציאל מנהיגות בקרב צעירים בקהילה האתיופית

הקשר בין תחושת מסוגלות עצמית וכלית לבין פוטנציאל מנהיגות בקרב צעירים בקהילה האתיופית

תאריך: 07/2016
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000450

עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך אוניברסיטה, אוניברסיטת חיפה. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' מיכה פופר ופרופ' זהבה רוזנבלט.

תפקידן של רשתות חברתיות בלמידה ובשילוב חברתי בקרב סטודנטים ממוצא אתיופי בישראל

תפקידן של רשתות חברתיות בלמידה ובשילוב חברתי בקרב סטודנטים ממוצא אתיופי בישראל

תאריך: 11/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000449

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, החוג ללמידה הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' נלי אליאס ופרופ' יעל קלי.

הכלה לשוליים: אל

הכלה לשוליים: אל"מים הפועלים למען יוצאי אתיופיה בישראל וניסיונותיהם לייצר שינוי חברתי

תאריך: 11/2009
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000451

עבודת גמר מחקרית לקבלת תואר מוסמך אוניברסיטה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר אורי בן אליעזר. 

העבודה עוסקת בפעילות אל"מים [ארגונים לא ממשלתיים] למען יוצאי אתיופיה: הפרויקט הלאומי האתיופי, פידל, עלמי"א, היוט, טספצ'ין, בהלצ'ין, איגוד הסטודנטים יוצאי אתיופיה, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, מטה המאבק למען שוויון חברתי ליהודי אתיופיה.

בין המרואיינים: חרות אלמו, מיכל אברה סמואל, שרה ברק, שלמה אקלה, דניאל מהרט, אבי מספין, גדי יברקן, פנינה תמנו, שלמה בריהון.

1
2
3
...
52