תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (1588)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
שם נספה: אדנה. מספר תעודה: 1536. שנת לידה: 1984

שם נספה: אדנה. מספר תעודה: 1536. שנת לידה: 1984

תאריך: 01/01/1989 - 31/12/1989
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000536

אדנה בן טדסה ואנגוצ'. שם הסבא: גברה. נפטר ב-1989.

שם נספה: דנסה. מספר תעודה: 408. שנת לידה: 1979

שם נספה: דנסה. מספר תעודה: 408. שנת לידה: 1979

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000537

דנסה בת עלמיהו (בן ווסה) ואנגווש. נפטרה בשנת 1984 שתי בנות משפחה נוספות (אם ובתה) נפטרו גם כן (מתוארות בתיקים ג-17848/106 ו- ג-17848/107 על-פי העדות, נפטרה מזריקה מורעלת

שם נספה: למלם. מספר תעודה: 1540. שנת לידה: 1963

שם נספה: למלם. מספר תעודה: 1540. שנת לידה: 1963

תאריך: 01/01/1990 - 31/12/1990
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000539

למלם בת מהרת ולומי. שם הסבא: תסמה. נפטרה ב-1990.

שם נספה: ממי. מספר תעודה: 405. שנת לידה: 1984

שם נספה: ממי. מספר תעודה: 405. שנת לידה: 1984

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000540

ממי בת טרקיי (בן איוב) ו-וובלש. נפטרה בשנת 1984 במשפחה זו נפטרו עוד שני ילדים. מתוארים בתיק ג-17848/103 ובתיק ג-17848/104

שם נספה: אבבאו. מספר תעודה: 1539. שנת לידה: חסר

שם נספה: אבבאו. מספר תעודה: 1539. שנת לידה: חסר

תאריך: 01/01/1990 - 31/12/1990
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000542

אבבאו בן אדיסו ומנלביש. שם הסבא: וודג'. נולד ונפטר ב-1990.

שם נספה: אברש. מספר תעודה: 406. שנת לידה: 1967

שם נספה: אברש. מספר תעודה: 406. שנת לידה: 1967

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000543

אברש בת עלומיהו (בן ווסה) ואנגווש. נפטרה בשנת 1984 בתה של אברש נפטרה גם היא (מתוארת בתיק ג-17848/107) וכן בת נוספת במשפחה (מתוארת בתיק ג-17848/108) על-פי העדות, נפטרה מזריקה מורעלת

שם נספה: מאן אלבש. מספר תעודה: 1544. שנת לידה: 1960

שם נספה: מאן אלבש. מספר תעודה: 1544. שנת לידה: 1960

תאריך: 01/01/1990 - 31/12/1990
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000545

מאן אלבש בת אבבה וסדם. שם הסבא: אברהם. נפטרה ב-1990.

שם נספה: טג'יטו (טז'טו). מספר תעודה: 233. שנת לידה: 1981

שם נספה: טג'יטו (טז'טו). מספר תעודה: 233. שנת לידה: 1981

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000548

טג'יטו בת אשגרה ואלמנש. שם הסבא: וורקנך. נפטרה ב-1981.

שם נספה: מברט. מספר תעודה: 1375. שנת לידה: 1944

שם נספה: מברט. מספר תעודה: 1375. שנת לידה: 1944

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000549

מברט בן וורקה וטפסצ'. שם הסבא: טסמה. נפטר ב-1984. העד הסכים לפרסם ב-31.1.2021.

שם נספה: אברראו. מספר תעודה: 234. שנת לידה: 1982

שם נספה: אברראו. מספר תעודה: 234. שנת לידה: 1982

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000550

אברראו בן מארה ותזז (תמר). שם הסבא: אדוניה. נפטר ב-1984. קשור לג-17855/35.

1
2
3
4
...
159