תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (175)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
אישים
עלייה דרך סודאן

עלייה דרך סודאן

תאריך: 06/03/1989
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000023
עלייה דרך סודאן

עלייה דרך סודאן

תאריך: 06/03/1989
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000021

במרכז התצלום: בלטה זרפה

אוסף ישעיהו צ'אנה - אדיס אבבה

אוסף ישעיהו צ'אנה - אדיס אבבה

תאריך: 1985
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000024

בתצלום, ימין לשמאל: שמשון גובזה צגהון, אבבה ברהן (יאיר בן אורי) ז"ל וגתהון טלהון ז"ל. 

אוסף ישעיהו צ'אנה - אדיס אבבה

אוסף ישעיהו צ'אנה - אדיס אבבה

תאריך: 1985
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000026

מימין, אבבה ברהן (יאיר בן אורי) ז"ל וגתהון טלהון ז"ל.

אוסף ישעיהו צ'אנה - אדיס אבבה

אוסף ישעיהו צ'אנה - אדיס אבבה

תאריך: 1985
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000025

זמרה דוויט, עקיבא ברהן, וורקיט דוויט

אוסף ישעיהו צ'אנה - אדיס אבבה

אוסף ישעיהו צ'אנה - אדיס אבבה

תאריך: 1985
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000027

מימין לשמאל: עקיבא ברהן, אבבה ברהן (יאיר בן אורי) ז"ל וגתהון טלהון ז"ל. 

עלייה דרך סודאן

עלייה דרך סודאן

תאריך: 08/12/1988
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000040
קליטת העולים דרך סודאן

קליטת העולים דרך סודאן

תאריך: 08/12/1988
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000028

קליטת העולים באשקלון. מצולמים, מימין לשמאל: בני הראל, ישעיהו צ'אנה, זאב שטרום, אברהם קהתי. 

קליטת העולים דרך סודאן

קליטת העולים דרך סודאן

תאריך: 08/12/1988
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000030

קליטת העולים באשקלון

קליטת העולים דרך סודאן

קליטת העולים דרך סודאן

תאריך: 08/12/1988
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000031

רישום העולים באשקלון. בין המצולמים: ישעיהו צ'אנה.

1
2
3
4
...
18