תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (175)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
אישים
הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 19/09/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000170

בתצלום: הרב יוסף דוד (משאמל), ארגאו אליאס.

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 19/09/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000171

בתצלום: הרב יוסף דוד (מימין), ארגאו אליאס.

קליטת העולים דרך סודאן

קליטת העולים דרך סודאן

תאריך: 08/12/1988
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000175

בין המצולמים: ישעיהו צ'אנה, אסנקאו סנדקה (יעקב אליאס), אברהם קהת,דוד זבדיה, שושנה אהרוני, טוליו. 

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000042

פרדה אקלום, חיים הלחמי ויריב גרשוני

קליטת העולים דרך סודאן

קליטת העולים דרך סודאן

תאריך: 23/03/1990
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000061

קליטת העולים באשקלון. בין המצולמים: זכריה יונה, יעקב אליאס (אסנקאו סנדקה) ודני בודובסקי. 

 

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 24/06/1991
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000173

מפגש לאחר מבצע שלמה. בין המצולמים: ישעיהו צ'אנה, זכריה יונה, דלית קסל, שושנה זינגר, אדיסו אמבו, בני הראל, זאב שטרום, ממויה זרה.

 

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 24/06/1991
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000172

מפגש לאחר מבצע שלמה. בין המצולמים: זכריה יונה, דלית קסל, זאב שטרום, שושנה זינגר, אדיסו אמבו, ממויה זרה, ישעיהו צ'אנה. 

 

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 24/06/1991
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000174

מפגש לאחר מבצע שלמה. בין המצולמים: זכריה יונה, שושנה זינגר, דלית קסל, בני הראל, אדיסו אמבו, ישעיהו צ'אנה, ממויה זרה. 

 

קליטת העולים דרך סודאן

קליטת העולים דרך סודאן

תאריך: 08/12/1988
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000036

צוות העובדים באשקלון. בין המצולמים: טרונך מספין, יעקב אליאס, זכריה יונה, ישעיהו צ'אנה, דני, אברהם קהתי, בני הראל, דוד זבדיה, שושנה אהרוני, טוליו. 

 

 

צילומי הסרט

צילומי הסרט "המסע"

תאריך: 12/05/1992
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000128

בין המצולמים: ברכה ראובן, טרקיי מקונן, אספה גטה (יוסף זבדיה), רחמים אלעזר, יפת אלמו, אסתר איוב, יצחק אתגר, ישעיהו צ'אנה, פרדה איילין, סלומון מרשה.

1
...
16
17
18