תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (175)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
אישים
צילומי הסרט

צילומי הסרט "המסע"

תאריך: 08/04/1992
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000152
צילומי הסרט

צילומי הסרט "המסע"

תאריך: 1992
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000151
צילומי הסרט

צילומי הסרט "המסע"

תאריך: 1992
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000150
אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 01/04/2002
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000153

יוסף דוד ז"ל וקס ימנו תמייט ז"ל, פסח תשס"ב

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 01/04/2002
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000154

ברהנו יצחק, יוסף דוד ז"ל, קס ימנו תמייט ז"ל וחנה דוד, פסח תשס"ב

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 01/04/2002
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000155

ברהנו יצחק, יוסף דוד ז"ל, קס ימנו תמייט ז"ל וחנה דוד, פסח תשס"ב

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 1983
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000156

אדיס אבבה. בין המצולמים: חיים ביינסאי, ישעיהו בן ברוך, ישיעהו צ'אנה, מהרי איקזאו.

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 1983
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000158

אדיס אבבה. בין המצולמים: חיים ביינסאי, ישעיהו בן ברוך, ישעיהו צ'אנה, מהרי איקזאו.

אוסף ישעיהו צ'אנה

אוסף ישעיהו צ'אנה

תאריך: 1983
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000157

אדיס אבבה. בין המצולמים: דרבה אלמייאו, ישעיהו צ'אנה, חיים ביינסאי

הנחת אבן פינה לבית הכנסת שיבת ציון, לוד

הנחת אבן פינה לבית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 11/09/1995
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000159

בין המצולמים: ישעיהו צ'אנה, קס ימנו תמייט, רחמים אלעזר, ליוואו סנדקה, יוסף דוד.

1
...
14
15
16
17
...
18