תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (129)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
דרך העיניים שלנו 474

דרך העיניים שלנו 474

תאריך: 06/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000021

בין המשתתפים: אפי אברה, גבי דסה.

דרך העיניים שלנו 262

דרך העיניים שלנו 262

תאריך: 05/2002
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000023

בין המשתתפים: אברן טללה, טגניה אבבה, טסמה סהלו, מולואלם וורקו, תדלה ימר, דרבה טרקאי, מנלה מוושה.

דרך העיניים שלנו 482

דרך העיניים שלנו 482

שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000024

בין המשתתפים: זאב בוים, פסחה אזגדום - שגריר אתיופיה בישראל.

דרך העיניים שלנו 481

דרך העיניים שלנו 481

תאריך: 08/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000025
דרך העיניים שלנו 479

דרך העיניים שלנו 479

שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000026

בין המשתתפים: ענת סרגוסטי, רועי כץ, טרונך צהיי, רותי דוד.

דרך העיניים שלנו 478

דרך העיניים שלנו 478

תאריך: 07/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000027

בין המשתתפים: מולוגטה אדנה, פנטהון אספה - מנהל מרכז קליטה כנען - צפת, אדנה טדלה. 

דרך העיניים שלנו 476, 477, 480

דרך העיניים שלנו 476, 477, 480

תאריך: 07/2006 - 08/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000028

בין המשתתפים: טדלה מקטה, סיגל פרש, טקלה מקונן, יוסי מנגסטו, טרקן מקונן, שלמה מולה, לאה קסן, אסתי קלויצקי, דוד מהרט, אברהם יצחק, אילנה אברהם, גאשו מלקה, שפרה יצחק, ברהנו טגניה.

דרך העיניים שלנו 250

דרך העיניים שלנו 250

תאריך: 03/2002
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000029

בין המשתתפים: שלמה מולה, צבי פלתיאל, תרצה סמבטה, גובזו אסרס.

דרך העיניים שלנו 257

דרך העיניים שלנו 257

תאריך: 04/2002
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000030

בין המשתתפים: משה סלומון, עידית איילין, ברוך אנגדאו.

דרך העיניים שלנו 264

דרך העיניים שלנו 264

תאריך: 05/2002
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000031

בין המשתתפים: עמנואל ירדאי.

1
2
3
...
13