תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (3182)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

תאריך: 2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000030

דו"ח לשנת 2007. מוגש על ידי הניה מרקוביץ, מנהלת אגף בכיר תכנון ובקרה, נציבות שירות המדינה.

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בשירות המדינה

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בשירות המדינה

תאריך: 2015
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000036

דו"ח לשנת 2015. הוכן על ידי נציבות שירות המדינה, אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות.

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בשירות המדינה

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בשירות המדינה

תאריך: 2014
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000035

דו"ח לשנת 2014. הדוח הוכן על ידי נאדר אלקאסם – מנהל תחום תכנון ובקרה, נציבות שירות המדינה. 

בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל

בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל

תאריך: 01/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000037

סקירת מידע של מרכז הידע בנושא אי שוויון בבריאות. נכתב על ידי מיכל בנדרלי ועפרה קלטר ליבוביץ - היחידה למחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות. 

האתגר החינוכי עם חניכים יוצאי אתיופיה בכפרי נוער

האתגר החינוכי עם חניכים יוצאי אתיופיה בכפרי נוער

תאריך: 13/07/2013
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000038

נייר עמדה עבור הפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל - "האתגר החינוכי עם חניכים יוצאי אתיופי בכפרי נוער: אף אחד לא מוותר עליך". נכתב על ידי ד"ר מלכה שבתאי.

זאת לא הדרך - שנתיים ל

זאת לא הדרך - שנתיים ל"דרך חדשה"

תאריך: 11/2016
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000039

נייר עמדה בנושא אי יישום החלטת הממשלה לביטול התוכניות הייחודיות. נכתב על ידי ענבר פלד - הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון, מוגש מטעם האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה.

תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל בראי נתוני המיצ

תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל בראי נתוני המיצ"ב תשס"ז - תש"ע

תאריך: 04/2011
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000040

דו"ח של ראמ"ה [הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך], משרד החינוך. 

השתלבות של מורים בני הקהילה האתיופיה בבתי ספר

השתלבות של מורים בני הקהילה האתיופיה בבתי ספר

תאריך: 12/2018
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000044

דו"ח מחקר מאת חן טננבאום דומנוביץ, עידו גדעון ואיציק גילת - מכללת לוינסקי לחינוך. מוגש למרחבים - המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל.

סיכומי ישיבות + מסמכים

סיכומי ישיבות + מסמכים

תאריך: 01/11/1995 - 22/05/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000001

סיכומי ישיבות (מודפסים ובכתב-יד) של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה התכתבות ודו"חות בנוגע לישיבת הועדה עדויות וטיוטת דו"ח הוועדה. (המשך בתיק 2)

סיכומי ישיבות + מסמכים

סיכומי ישיבות + מסמכים

תאריך: 27/03/1986 - 15/04/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000003

(המשך מתיק 2) דו"חות סקירות פרוטוקולים והתכתבות בנוגע לישיבות הועדה עדויות וחומר רקע. בראש הועדה עמד יצחק נבון הושחרו פרטים אישיים בתעודה אישית אחת בשל צעת הפרט

1
2
3
4
...
319