תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (2170)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
סיכומי ישיבות + מסמכים

סיכומי ישיבות + מסמכים

תאריך: 01/11/1995 - 22/05/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000001

סיכומי ישיבות (מודפסים ובכתב-יד) של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה התכתבות ודו"חות בנוגע לישיבת הועדה עדויות וטיוטת דו"ח הוועדה. (המשך בתיק 2)

סיכומי ישיבות + מסמכים

סיכומי ישיבות + מסמכים

תאריך: 27/03/1986 - 15/04/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000003

(המשך מתיק 2) דו"חות סקירות פרוטוקולים והתכתבות בנוגע לישיבות הועדה עדויות וחומר רקע. בראש הועדה עמד יצחק נבון הושחרו פרטים אישיים בתעודה אישית אחת בשל צעת הפרט

טיוטות דו

טיוטות דו"ח הועדה

תאריך: 22/02/1996 - 23/05/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000004

טיוטת הדו"ח של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה והתכתבות פנימית של אנשי הוועדה בייחס לניסוח הדו"ח (המשך בתיק 5)

טיוטות דו

טיוטות דו"ח הועדה

תאריך: 07/02/1996 - 08/07/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000005

(המשך מתיק 4) טיוטת הדו"ח של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה והתכתבות פנימית של אנשי הוועדה בייחס לניסוח הדו"ח 

נתונים ומסמכים - ועדת נבון - לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה

נתונים ומסמכים - ועדת נבון - לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה

תאריך: 01/12/1995 - 05/06/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000006

1). קטעי העתונות שבעיקבותיהם החלה הפרשה. 2). נתונים על העליה מאתיופיה. 3). נתוני איידס והצעות לפתרון. 4). בנק הדם-הנחיות ושאלונים התכתבות דו"חות ופרסומים. בתיק מריך כיס מטעם מד"א (מגן דוד אדום) לתורם דת דו"ח פעילות המשרד לענייני דתות בנוגע לקליטת יהודי אתיופיה (המשך בתיק 7)

נתונים ומסמכים

נתונים ומסמכים

תאריך: 01/07/1995 - 30/04/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000007

(המשך מתיק 6) 1). מסמכים שרוכזו על ידי ועדת החקירה לצרכי עבודתה: נתונים סטטיסטיים נתונים השוואתיים על נוהלי תרומת דם בארצות שונות ביחס לחולי איידס (HIV AIDS)נהלים מאמרים חוות דעת שונות פרוטוקולים של ישיבות הוועדה מכתבים אל הוועדה סקירות על קליטת יהודי אתיופיה בארץ מאת משרדים שונים בהיבטים הנוגעים לפעילותם - משרד השיכון הדתות הבריאות וכו'. בתיק: נוהל המנעות הדבקות באיידס מתרומות דם נוהל המנעות מהדבקות של כוח אדם במעבדות רפואיות סקירה על עולי אתיופיה ברשויות המקומיות מאת מרכז השלטון המקומי דו"ח של הג'וינט על תכנית הקליטה שלהם הצעה לסוכנות היהודית להקמת פרוייקט לחינוך למניעת התפשטות מחלת האיידס בקרב העדה האתיופית מדיניות בנק הדם בישראל ביחס לאיידס תשובות מארגונים שונים בעולם באשר לנהלי ביצוע תרומות דם. סיכום דיון בו מבקש שר הבריאות חיים רמון לפרסם את הנתונים על תפוצת איידס בעדה האתיופית בשל הנזק בהסתרת הנתונים (23.8.1992) עמוד 172 קטעי העתונות שבעיקבותיהם החלה הפרשה. 2). נתונים על העליה מאתיופיה. 3). נתוני איידס והצעות לפתרון. 4). בנק הדם-הנחיות ושאלונים התכתבות מברקים דו"חות ופרסומים.

הפעילות הממשלתית - סכומים + מסמכים

הפעילות הממשלתית - סכומים + מסמכים

תאריך: 25/12/1995 - 02/05/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000009

(המשך בתיק 8) - התכתבות דו"חות חוות דעת וסיכומי ישיבות וסיורים של הוועדה לברור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה נהלים להפעלת בנק הדם ומתן עירויי דם מתרומות של יהודים יוצאי אתיופיה. בתיק מסמך עמדה של "מגן דוד אדום" שהוצג בפני הוועדה

טיוטות מדו

טיוטות מדו"חות הועדה

תאריך: 01/04/1996 - 31/05/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000010

טיוטות לדו"ח ועדת החקירה לנושא תרומות הדם של עולי אתיופיה בראשות יצחק נבון (השופט אליהו וינגוגרד היה מ"מ יו"ר הוועדה והתכתבות לגבי הדו"ח.

תיק מינהלה

תיק מינהלה

תאריך: 29/01/1996 - 14/07/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000011

התכתבות פנימית וחיצונית של וועדת החקירה לנושא תרומות הדם של עולי אתיופיה  (בעיקר של מזכיר הוועדה נדב ענר) בנוגע לפעילותה השוטפת של הועדה כולל חשבונות ציוד הזמנות לדיונים מינויים של חברי ועדה (ע"י רה"מ שמעון פרס) ועוד. בתיק גם מכתבים שנשלחו אל מזכיר הוועדה ע"י אנשי  ציבור ואנשים פרטיים בנושאים הקשורים לפעילותה: העלייה מאתיופיה תרומות דם וכו'.הושחרו קורות חיים ושמות בשל צנעת הפרט

פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה - כרך א'

פרוטוקולים מפגישות הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה - כרך א'

תאריך: 29/02/1996 - 03/03/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00002/000012

פרוטוקולים מפגישות הועדה . כרך א'

1
2
3
...
218