תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (1588)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
שם נספה: אשתה. מספר תעודה: 1. שנת לידה: 1977

שם נספה: אשתה. מספר תעודה: 1. שנת לידה: 1977

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000513

אשתה בן מלקו וששה, שם הסבא: אברה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/57.

שם נספה: וורקו. מספר תעודה: 3. שנת לידה: 1980

שם נספה: וורקו. מספר תעודה: 3. שנת לידה: 1980

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000515

וורקו בן סטה וששה. שם הסבא: נגש. נפטר ב-1984.

שם נספה: אינדשאו. מספר תעודה: 2. שנת לידה: 1982

שם נספה: אינדשאו. מספר תעודה: 2. שנת לידה: 1982

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000516

אינדשאו בן מלקו וששה. שם הסבא: אברה. נפטר ב-1984. קשור לתיק ג-17846/56.

שם נספה: ישראלה. מספר תעודה: 1550. שנת לידה: 1984

שם נספה: ישראלה. מספר תעודה: 1550. שנת לידה: 1984

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000517

ישראלה בת בווה וינגוסה. שם הסבא החורג: פרדה. נפטרה ב-1984.

שם נספה: בייך. מספר תעודה: 1381. שנת לידה: 1984

שם נספה: בייך. מספר תעודה: 1381. שנת לידה: 1984

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000518

בייך בן ווגיה והבטנש. שם הסבא: רובל. נפטר ב-1984.

שם נספה: מריטו. מספר תעודה: 1382. שנת לידה: 1979

שם נספה: מריטו. מספר תעודה: 1382. שנת לידה: 1979

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000519

מריטו בת אספה ומולו. שם הסבא: טרקאי. נפטרה ב-1984. קשור לתיק ג-17851/113.

שם נספה: אל'צאוי. מספר תעודה: 414. שנת לידה: 1979

שם נספה: אל'צאוי. מספר תעודה: 414. שנת לידה: 1979

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000521

אלצאו בן מרו (בן מוצ'ה) וששה. נפטר בשנת 1984. אמו של אלצאו נפטרה גם כן (עדות בתיק ג-17848/113) וכן נפטרו גם אחיו ואחותו (עדות בתיק ג-17848/115 וג-17848/116)

שם נספה: טייאצ'או. מספר תעודה: 1377. שנת לידה: 1966

שם נספה: טייאצ'או. מספר תעודה: 1377. שנת לידה: 1966

תאריך: 01/01/1985 - 31/12/1985
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000522

טייאצ'ו בן אלמו וילגנש. שם הסבא: יצחק. נפטר ב-1985.

שם נספה: אייאיו. מספר תעודה: 2027. שנת לידה: חסר

שם נספה: אייאיו. מספר תעודה: 2027. שנת לידה: חסר

תאריך: 01/01/1989 - 31/12/1989
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000523

אייאיו בן למא וטצהלו. שם הסבא מצד האבא: אלליין. נפטר ב 1989 נפטר בהייתו בן 22 שנה

שם נספה: מולטה. מספר תעודה: 415. שנת לידה: 1980

שם נספה: מולטה. מספר תעודה: 415. שנת לידה: 1980

תאריך: 01/01/1984 - 31/12/1984
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003-00001/000524

מולטה בן מרו (בן מוצ'ה) וששה. נפטר בשנת 1984 אמו של מולטה נפטרה גם היא (תיאור בתיק ג-17848/113) כן נפטרו גם אחיו ואחותו (תיאור בתיק ג-17848/114 ותיק ג-17848/116)

1
2
3
...
159