תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (175)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
אישים
הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000160

בין המצולמים: צ'אנה אדמסו, אלמו מגסטו, יוסף דוד, אולריך הרטמן, קס ימנו תמייט, אדגו ארמיאס, איינאו סלם.

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000161

מצולמים מימין לשמאל: יוסף דוד, אולריך הרטמן וישעיהו צ'אנה. 

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000162

תצלום קבוצתי ליד מרכז רוחני-קהילתי ליוצאי אתיופיה בלוד. בין המצולמים: שטה סלם, ישיעהו צ'אנה, אולריך הרטמן, קס ימנו תמייט,  מולה צ'אנה, יוסף דוד, ברהנו יוסף. 

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000163

בתצלום, מימין לשמאל: יוסף דוד, אולריך הרטמן וקס ימנט תמייט. 

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000164

בין המצולמים: צ'אנה אדמסו, אלמו מגסטו, יוסף דוד, אולריך הרטמן, קס ימנו תמייט, אדגו ארמיאס, איינאו סלם.

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000165

בין המצולמים: אולריך הרטמן וישעיהו צ'אנה. 

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000166

בין המצולמים: צ'אנה אדמסו, אולריך הרטמן, אלמו מגסטו.

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000167

בין המצולמים: צ'אנה אדמסו, אלמו מגסטו, יוסף דוד, אולריך הרטמן, קס ימנו תמייט, אדגו ארמיאס, איינאו סלם

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000168

בתצלום: יוסף דוד (מימין) ואולריך הרטמן.

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

הקמת בית הכנסת שיבת ציון, לוד

תאריך: 09/04/1999
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00827/000169

בין המצולמים: צ'אנה אדמסו, אולריך הרטמן, אלמו מגסטו.

1
...
15
16
17
18