אודות הארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

אודות הארכיון

ארכיון איור. עלמו אישטה

ארכיון המרכז למורשת יהדות אתיופיה פועל לאיסוף, רישום, שימור והנגשה של חומרי ארכיון המספרים את סיפורה של יהדות אתיופיה. אוספי הארכיון כוללים מסמכים, תצלומים, סרטי וידאו, הקלטות קול, קטעי עיתונות, חפצי אומנות ומוצגים. חומרי הארכיון מספקים עדות לחיים היהודיים באתיופיה, לתרבות העשירה של יהודי אתיופיה, למאבק להכרה ביהדותם, למסע לישראל ולקליטה בארץ.
לצד הדגש על חומרי הארכיון, יש לציין כי עיקר המורשת והמסורות עתיקות היומין של יהודי אתיופיה עברו בעל פה במשך דורות. כדי לשמרן ולהנחילן לדורות הבאים, יזם המרכז למורשת יהדות אתיופיה פרויקט לתיעוד מצולם של המנהיגות הרוחנית, של זקני הקהילה, של אסירי ציון ושל פעילי העלייה. סיפורי החיים של ותיקי הקהילה יוצרים מעין פסיפס המשקף את המורשת של יהדות אתיופיה על כל גווניה.
ארכיון המרכז למורשת יהדות אתיופיה ממשיך באיסוף חומרי ארכיון. אם יש ברשותכם מסמכים, תצלומים, סרטים, הקלטות, תעודות או חפצים מתאימים, אנא העבירו אותם אלינו לארכיון והשתתפו בשימור המורשת של יהדות אתיופיה. אנו פועלים כל העת להמשך קטלוג החומרים המופקדים בארכיון ולהנגשתם לציבור הרחב בכפוף לחוק הארכיונים, חוק חופש המידע, חוק הגנת הפרטיות וחוק זכות יוצרים. העיון והשימוש בחומרי הארכיון המפורסמים כאן באתר כפופים לתנאי השימוש באתר האינטרנט של המרכז למורשת יהדות אתיופיה.