Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: חצרות יסף (37)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
המנכ

המנכ"ל רונן פלוט - פלשמורה (פלסמורה) - חצרות-יסף

Date: 04/11/1999 - 13/08/2000
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000395

בתיק התכתבויות בנוגע לקליטת עולי אתיופיה בתיק הושחרו פרטים בשל מגבלת צנעת הפרט עד שנת 2070

לשכת הנשיא עזר ויצמן - מועצה מקומית חצרות יסף

לשכת הנשיא עזר ויצמן - מועצה מקומית חצרות יסף

Date: 02/06/1993 - 20/11/1996
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000481

התכתבות בנושא הקמת ישוב קבע בחצרות יסף ורצון לפינוי בני הפלשמורה מאתיופיה.

בין המכותבים: יהודה פתאל, אריה שומר, טפרה מלסה, אילייה יושבייב, איתן כבל, קס סלומון טרפה. 

חצרות יסף (אתר קראוונים)

חצרות יסף (אתר קראוונים)

Archive name: לקסיקוני
Fond name: מקומות
Symbolization: 00001-00004-00004/000003
לשכת השרה יולי תמיר - אתיופים

לשכת השרה יולי תמיר - אתיופים

Date: 01/08/1999 - 31/03/2001
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000370

התכתבות לשכת השרה לקליטת העליה יולי תמיר על מרכז אומנות ליוצאי אתיופיה, פרויקטים לתרבות ועידוד יצירה, חג הסיגד, אגודת בהלצ'ין, ענייני חינוך תשתיות ודיור באתר הקראוונים חצרות יסף, בית היוצר חצרות יסף, הפלאשמורה והעלאת הממתינים באדיס אבבה בתיק חומרי אומנות שיצרו עולי אתיופיה השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה

עלי יסף 4

עלי יסף 4

Date: 03/1994
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00009/000004

עיתון קהילתי של המועצה המקומית חצרות יסף. עורכים: אלי רז, דני ויצמן, איריס בוהדנה. כתבים: אמיר גל, קרן זילברמן, איתן קרויטרו, גבי קוקאשווילי. 

בין הנושאים: ביקור שר האנרגיה והמשטרה משה שחל, בית היוצר לאומנויות אתיופיות, מרוץ גולני, מרוץ חצרות יסף השני.

עלי יסף 5

עלי יסף 5

Date: 05/1994
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00009/000005

עיתון קהילתי של המועצה המקומית חצרות יסף. עורכים: אלי רז, דני ויצמן, איריס בוהדנה. כתבים: אמיר גל, גבי קוקאשווילי. 

בין הנושאים: יום העצמאות, מורות חיילות, ספרייה ציבורית, קבוצת הכדורגל "ארסנל חצרות יסף", קורס לקידום מנהיגות, ראיון עם אלי רז - מזכיר המועצה.

עלי יסף 6

עלי יסף 6

Date: 07/1994
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00009/000006

עיתון קהילתי של המועצה המקומית חצרות יסף. צוות העיתון: אלי רז, דני ויצמן, איריס בוהדנה, מייקל מנסקי, גבי קוקאשווילי. 

בין הנושאים: חגיגות בר ובת מצוה, ג'קי סבג - יקיר חצרות יסף, ביקור אדיסו מסלה, ביקור נציגי מועדון ארסנל, פינת חי.

עלי יסף 9

עלי יסף 9

Date: 12/1994
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00009/000009

עיתון קהילתי של המועצה המקומית חצרות יסף. עורכים: אלי רז, איריס בוהדנה. כתבים: גבי קוקאשווילי, איתן אורן, כנרת, גל מנצור. 

בין הנושאים: עמותת עמיחי להקמת ישוב קבע בחצרות יסף, מנהלת בית הספר ח"י - שושנה כהן, ראיון עם יוסי פיטוסי - מנהל המתנ"ס, ארסנל חצרות יסף.

עלי יסף 12

עלי יסף 12

Date: 05/1995
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00009/000011

עיתון קהילתי של המועצה המקומית חצרות יסף. עורכים: אלי רז, איריס בוהדנה. כתבים: כנרת בן סימון, קטי שבת.

בין הנושאים: פרס העבודה הסוציאלית למחלקה לשירותים חברתיים, יום הזיכרון, יום השואה, יום העצמאות, ארסנל חצרות יסף, ראיון עם טלי גרינשטיין - רכזת פר"ח.

מפקד יוצאי אתיופיה בשכונות אזורים ודורה בנתניה

מפקד יוצאי אתיופיה בשכונות אזורים ודורה בנתניה

Date: 12/2002
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000192

דו"ח מחקר מאת יהודית קינג ורוית אפרתי, ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל גרינברג - קרוואנים

Date: 01/02/1997 - 31/01/1998
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000167

התיק מכיל מסמכים העוסקים באתרי הקרוואנים הזמניים שהוקמו לצורך קליטת עליית יהודי ברית המועצות ויהודי אתיופיה ונוהלו על ידי מנהלת "עתיד ובית": חצרות יסף, משגב, קרוואנים ביש"ע, כפר דניאל, בקשות למסירת קרוואנים עבור מוסדות ציבור וארגונים שונים, טבלאות נתונים אודות הדיור ופתרונות לתושבי הקרוואנים, פינוי משפחות, פיצויים ליישובים בהם הוקמו האתרים, הצעות לרכש מבנים מודולריים מחברה אמריקנית ועוד

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל גרינברג - קרוואנים

Date: 01/02/1993 - 31/07/1997
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000168

התיק מכיל מסמכים העוסקים באתרי הקרוואנים הזמניים שהוקמו לצורך קליטת עליית יהודי ברית המועצות ויהודי אתיופיה ונוהלו על ידי מנהלת "עתיד ובית": חצרות יסף, משגב, כפר דניאל, קרוואנים ביש"ע, מסירת קרוואנים עבור מוסדות ציבור, טבלאות נתונים אודות הדיור ופתרונות לתושבי הקרוואנים ועוד

1
2
3
...
4