Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: חולדה (19)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
חולדה

חולדה

Date: 20/12/1992
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000708

פורטרט. ילד עולה חדש מאתיופיה חוגג את חג החנוכה באתר הקראוונים חולדה

חולדה

חולדה

Date: 20/12/1992
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000710

ילדה עולה חדשה מאתיופיה ומורה חיילת חוגגות את חג החנוכה באתר הקראוונים חולדה

חולדה

חולדה

Date: 16/02/1992
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000716

עולים חדשים מאתיופיה מגיעים לאתר הקראוונים חולדה, לאחר מגורים זמניים באילת. 

חולדה

חולדה

Date: 20/12/1992
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000746

ילד עולה חדש מאתיופיה משחק בסביבון באתר הקראוונים חולדה

חולדה

חולדה

Date: 20/12/1992
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000747

ילדה ומורה חיילת חוגגות את חג החנוכה באתר הקראוונים חולדה

חולדה

חולדה

Date: 20/12/1992
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000748

אתר הקראוונים חולדה

חולדה (אתר קראוונים)

חולדה (אתר קראוונים)

Archive name: לקסיקוני
Fond name: מקומות
Symbolization: 00001-00004-00004/000010
לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

Date: 05/2017
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000066

בין הנושאים: מנהגי חג הפסח, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, מצטייני הנשיא, סדרת הטלוויזיה "נבסו", מרכז תרבותי ליוצאי אתיופיה בפתח תקוה, נפטר טקלה איסקיאס ז"ל, קורס פעילים קהילתיים, מרכז כלי שיר ליוצאי אתיופיה במעלה אדומים, יום השוויון למען יהודי אתיופיה, יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, אברה מנגיסטו, ד"ר אבי יצחק, שי סיום.

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

Date: 12/1994
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000208

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

טבע הדברים 328

טבע הדברים 328

Date: 02/2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000547

בין הכתבות בגליון: מסע לדרום אתיופיה, כתב וצילם: דוד בן עוזיאל (טרזן).

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

Date: 05/2017
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000060

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, סיפורן של נשים יוצאות אתיופיה: ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו, צגה מלקו וזיוה מקונן דגו, 1,000 ימים לנפילתו בשבי של אברה מנגיסטו, ד"ר שמחה גתהון, ענבר בוגלה, הבטם מקונן.

מנהיגות פורצת דרך: סיפור גבורתו של פרדה יזזאו אקלום ז

מנהיגות פורצת דרך: סיפור גבורתו של פרדה יזזאו אקלום ז"ל

Date: 2016
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000157