Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: אור עקיבא (61)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
רשויות מקומיות

רשויות מקומיות

Date: 10/03/2003 - 09/06/2003
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000376

דו"ח פעילות של מועצה מקומית מיתר, סיכומי פגישות וביקורים והתכתבות בין משרד הקליטה, ראשי ועובדי עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות שונות (תל-אביב, אשדוד, קרית מלאכי, בית שאן, אור עקיבא ואח') וגורמים אחרים בנוגע לקליטת עולים בתחומי הרשויות, התנגדות ראשי רשויות לאיחוד עם רשויות אחרות ועוד.

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה ברשויות המקומיות

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה ברשויות המקומיות

Date: 16/08/2020
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000106

סקירה מאת ד"ר אילה אליהו, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

Date: 05/2010
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000205

דו"ח מחקר מאת ג'ק חביב וחני הלבן אילת, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל. הדוח הוכן במסגרת בדיקה שעורך המשרד לקליטת העלייה על מצב האוכלוסייה האתיופית ועל אופן קליטתה בארץ.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

לקט קטעי עיתונות - ינואר 2022

לקט קטעי עיתונות - ינואר 2022

Date: 01/2022
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000068

בין הנושאים: חדר מורשת בראשון לציון, הכנס השנתי של המרכז למורשת יהדות אתיופיה בנושא ממלכת הגדעונים. 

מאזנים 4

מאזנים 4

Date: 09/2019
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000012

דו ירחון לספרות בהוצאת אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל - גיליון מס' 4, כרך צ"ג. הגיליון מוקדש ליצירה של כותבים וכותבות יוצאי אתיופיה.

עורכת: דורית זילברמן; עורך אורח: גרמאו מנגיסטו.

רצועת שידור - זהב שחור

רצועת שידור - זהב שחור

Date: 05/2008
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000014

מגזין בנושא הקהילה האתיופית בישראל, בהוצאת המכללה האקדמית נתניה - בית הספר לתקשורת.

יומן שבועי לעולה תשפ

יומן שבועי לעולה תשפ"ב

Date: 2021
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000058

יומן שבועי בהוצאת אגף מידע ופרסום במשרד העלייה והקליטה. היומן כולל ציון תאריך חג הסגד וטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, והתייחסות לאישים יצחק שמיר, פרדה אקלום, שלמה הלל.

מנהיגות פורצת דרך: כוחו של יחיד, עוצמתה של קהילה

מנהיגות פורצת דרך: כוחו של יחיד, עוצמתה של קהילה

Date: 2017
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000209

על הכריכה: "סיפורו המופלא של ברוך טגנ'ה ז"ל, שבדבריו ובמעשיו תרם לפתיחת שערי העלייה ושינה לנצח את גורלם של יהודי אתיופיה".

פסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית-אתיופית

פסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית-אתיופית

Date: 12/2017 - 12/2021
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000057

תוכניות לפסטיבל הולגאב התשיעי, העשירי והשניים עשר, ולהצגות של קבוצת תיאטרון הולגאב: סיפור אהבתו של הסופר צ'ולוט, לא נחמדה לקשר רציני, גי גו - תיאטרון מחול ליצני. בתיק גם פרסום למופע "אדיס אבבה ירוסלם" שהתקיים בבנייני האומה בירושלים. 

לקט קטעי עיתונות - מאי 2020 II

לקט קטעי עיתונות - מאי 2020 II

Date: 05/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000002

בין הנושאים: פיצוי לקסים ולרבנים יוצאי אתיופיה, מיזם סיפור על הדרך, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, עלייה מאתיופיה.

לקט קטעי עיתונות - ספטמבר 2020 I

לקט קטעי עיתונות - ספטמבר 2020 I

Date: 09/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000013

בין הנושאים: מחלת הסוכרת, תערוכה של טגיסט יוסף רון במוזיאון תל אביב, המשך העלייה מאתיופיה, שש שנים לנפילתו בשבי של אברה מנגיסטו, נפטר קס אמהה נגט ז"ל.

לקט קטעי עיתונות - אוקטובר 2020 IV

לקט קטעי עיתונות - אוקטובר 2020 IV

Date: 10/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000015

בין הנושאים: העסקת יוצאי אתיופיה ברשויות המקומיות, הקמת יישוב ליוצאי אתיופיה, האמן משה טרקה, "תופסי האורית" - תוכנית לימוד ומחקר של כתבי הקודש של יהודי אתיופיה, שבע שנים לפטירת הרב עובדיה יוסף, דוד אבטה, יחסי ישראל-סודן. 

1
2
3
...
6