Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: "מבצע שלמה" (327)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
הנשיא חיים הרצוג - ארועים בבית הנשיא - כנס הודיה ל

הנשיא חיים הרצוג - ארועים בבית הנשיא - כנס הודיה ל"מבצע שלמה" (מבוצע ע"י איחוד הארגונים של עולי אתיופיה)

Date: 01/05/1991 - 30/06/1991
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000078

התכתבות עם לשכת נשיא המדינה חיים הרצוג על השתתפות הנשיא בכנס הודיה של איחוד הארגונים של יוצאי אתיופיה על מבצע שלמה. בתיק לוח הזמנים של האירוע והזמנת הנשיא להשתתף הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2061

לקט קטעי עיתונות - מבצע שלמה

לקט קטעי עיתונות - מבצע שלמה

Date: 05/1991 - 06/1991
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000059

לקט קטעי עיתונות שפורסמו אחרי מבצע שלמה בעיתונים: הארץ, ידיעות אחרונות, העיר אילת, ערב ערב. בין הנושאים: קליטת העולים במלון בל ומלון בקעת הירח באילת, מעבר הקסים מאילת למרכז קליטה בבאר שבע, מעבר העולים ממלון בל לבית אורן. 

מבצע שלמה

מבצע שלמה

Date: 24/05/1991
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000364

מבצע שלמה להעלאת יהודי אתיופיה לישראל. בצילום, צוותי קרקע מסייעים לעולים החדשים בירידתם מכבש המטוס שהביאם לישראל

מבצע שלמה

מבצע שלמה

Date: 25/05/1991
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000368

מבצע שלמה" להעלאת יהודי אתיופיה לישראל. בצילום, עולים חדשים ביציאתם ממטוס ההרקולס שהביאם לישראל

מבצע שלמה

מבצע שלמה

Date: 25/05/1991
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000371

מבצע שלמה להעלאת יהודי אתיופיה לישראל. בצילום, עולים חדשים ביציאתם ממטוס ההרקולס שהביאם לישראל

מבצע שלמה

מבצע שלמה

Date: 25/05/1991
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000383

מבצע שלמה. עולים חדשים יורדים מהמטוס.

מבצע שלמה

מבצע שלמה

Date: 05/1991
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000788

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

עמותת גשרים, צה

עמותת גשרים, צה"ל, צבא אתיופים, מבצע שלמה

Date: 01/01/1990 - 31/12/1993
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000028

התיק עוסק בקליטת עולי אתיופיה בישראל: תוכניות של פרויקטים במימון עמותת "גשרים" למטרות הקליטה חיול עולים דו"חות בנושאים בקשורים לקליטה וכדומה

מבצע שלמה - העלאת יהודי אתיופיה לישראל

מבצע שלמה - העלאת יהודי אתיופיה לישראל

Date: 05/1991
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: וידאו
Symbolization: 00002-00006/000013

סרטון של דובר צה"ל עבור כתבי החוץ.

בין המצולמים: תא"ל ע. נחומי, אשר נעים - שגריר ישראל באתיופיה, אהוד ברק, יצחק שמיר.

מבצע שלמה

מבצע שלמה

Date: 05/1991
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: וידאו
Symbolization: 00002-00006/000014

תיעוד של יחידת ההסרטה של דובר צה"ל. בין המצולמים: אורי לוברני בשדה התעופה באדיס אבבה.

מבצע שלמה - עליית יהודי אתיופיה לישראל

מבצע שלמה - עליית יהודי אתיופיה לישראל

Date: 05/1991
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: וידאו
Symbolization: 00002-00006/000015

סרטון של דובר צה"ל - עליית יהודי אתיופיה לישראל באמצעות רכבת אווירית של צה"ל וחיל האוויר - קבוצת הפקודות לקראת היציאה למבצע: מפקד המבצע סגן הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק מתדרך את הכוחות המשתתפים ואחריו מסכם את קבוצת הפקודות הרמטכ"ל אהוד ברק.

סגנית השר גאולה כהן - מעקב אחרי מבצע שלמה (עליית אתיופים)

סגנית השר גאולה כהן - מעקב אחרי מבצע שלמה (עליית אתיופים)

Date: 25/07/1990 - 08/10/1991
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000307

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית השר גאולה כהן בתפקידה כיו"ר וועדת המעקב של קבינט הקליטה: היערכות מערכת החינוך בירושלים לקליטת עולים, רשימת מרכזי קליטה וצרכי דת, אכלוס עולי אתיופיה, אתר קליטה בצפת, מתורגמנים, קליטה זמנית בבתי מלון, תמונות גאולה כהן בכנס קייסים, בקשה לשידור חדשות בשפה האמהרית, קליטת עולי אתיופיה בחברה הישראלית, נסיעות מוזלות לעולים, רישום לבית ספר, דאגה לצרכי דת לקראת הימים הנוראים ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.

רשימה שמית של קסים המתגוררים במרכזי קליטה. רשימת של מרכזי קליטה ומלונות.

1
2
3
...
28