Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: (3151)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
טמסגן

טמסגן

Date: 2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000433
מסע בשביל הנפש

מסע בשביל הנפש

Date: 2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000434
אתיופים

אתיופים

Date: 26/08/1985 - 30/06/1987
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000535

הכשרה לימודית, עולי אתיופיה.

לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 13) - פניות ציבור - משלוח עצומות לכנסת

לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 13) - פניות ציבור - משלוח עצומות לכנסת

Date: 01/12/1995 - 28/02/1995
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000537

עצומות מחאה ושאלות תלמידים מביה"ס התיכון המקיף (ע"ש משה שרת בנצרת עילית) ליו"ר הכנסת (הכנסת ה-13) מר שבח וייס בעניין האפליה והקיפוח של העדה האתיופית.

אתיופים

אתיופים

Date: 12/05/1991 - 14/09/1992
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000536

הכשרה מקצועית ותעסוקה לעולי אתיופיה ממבצע שלמה. קטעי עיתונות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים, אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.

לשכת השר והמנכ

לשכת השר והמנכ"ל - עליה מאתיופיה

Date: 30/04/1991 - 25/01/1992
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000538

עליה מאתיופיה. קליטת עולי מבצע שלמה. פתרונות דיור לעולי אתיופיה.

אתיופיה- יהדות.

אתיופיה- יהדות.

Date: 01/04/1970 - 30/04/1970
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000539
עמותת גשרים, צה

עמותת גשרים, צה"ל, צבא אתיופים, מבצע שלמה

Date: 01/01/1990 - 31/12/1993
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000028

התיק עוסק בקליטת עולי אתיופיה בישראל: תוכניות של פרויקטים במימון עמותת "גשרים" למטרות הקליטה חיול עולים דו"חות בנושאים בקשורים לקליטה וכדומה

סקירת הטיפול בעולי אתיופיה - נתונים עולי אתיופיה

סקירת הטיפול בעולי אתיופיה - נתונים עולי אתיופיה

Date: 29/10/1985 - 01/03/1992
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000541

סקירת הטיפול בעולי אתיופיה - נתונים עולי אתיופיה. נתונים סטטיסטיים: מספר עולים, אזור אכלוס, תאריך עליה, קבוצות גיל, מצב אישי ועוד.

קליטת עולי אתיופיה - תכנית אב

קליטת עולי אתיופיה - תכנית אב

Date: 07/1985
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000540

קליטת עולי אתיופיה - תכנית אב. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים, אנא צור קשר באתר.

הצוות לתכנון קליטת עולי אתיופיה: רחל אסטמן, עוזי גדור, הגר סלמון. 

רה

רה"מ שמעון פרס - יהודי אתיופיה

Date: 09/02/1985 - 29/05/1986
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000542

התכתבויות ופניות בנושא העלאת יהודי אתיופיה וההכרה ביהדותם. חלק מהפרטים האישיים הושחרו בשל צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2056.

טקס חג ה

טקס חג ה"סיגד"

Date: 10/2006 - 11/2006
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000543
1
2
3
...
263