חיפוש עבור גבעת המטוס - Ethiopian Jewry Heritage Center
We haven't found results for your search
אתיופים - אתרים, מרכזי קליטה, מוקדים שכונתיים (מנהלת), קבינט חברתי-כלכלי, גבעת המטוס

אתיופים - אתרים, מרכזי קליטה, מוקדים שכונתיים (מנהלת), קבינט חברתי-כלכלי, גבעת המטוס

Date: 14/10/1999 - 04/03/2001
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000334

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השרה לקליטת העלייה, יולי תמיר, בנוגע לקליטת עולים מאתיופיה: אתר חפץ חיים - סקירת מצב (דצמבר 2000), תקציב סל קליטה - אתר נווה כרמל, מרכז הקליטה במבשרת ציון, פינוי אתר צריפין ואתר בארותיים, טבלאות מצבת עולים חדשים מאתיופיה במרכזי קליטה- לפי תאריך העלייה, אתר מבשרת ציון - נתונים כלליים (יוני 2000), מחלות זיהומיות - מרכז קליטה "נורית" בבאר שבע (נובמבר 1999), הנחיות למניעת שחפת אצל עובדים בשרותי הבריאות, פיתוח והפעלת מוקדי הקליטה השכונתיים, קליטת עולים חדשים בני העדה האתיופית ביישובי הקבע- מוקדי קליטה שכונתיים (פברואר 2000), הצעת להחלטת קבינט כלכלי-חברתי בנושא אתיופים (נובמבר 1999), קבינט אתיופים (נוסח לאישור השרה) (נובמבר 1999), נתונים אודות תהליך פינוי המשפחות באתר "גבעת המטוס" לדיור קבע, סיכומי פגישות בנושא ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000464

ילדות משחקות ליד מקום מגוריהן, באתר הקרוונים "גבעת המטוס", ליד שכונת גילה בירושלים

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000466

ילדים, עולים מאתיופיה, ליד מרכז ההפעלה לילדים ונוער, בשכונת הקרוונים ב"גבעת המטוס", ליד שכונת גילה בירושלים.

 

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000467

עולה חדש מאתיופיה יושב על ספסל ומאזין לרדיו, בשכונת "גבעת המטוס", ליד גילה בירושלים

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000468

משפחת עולים חדשים מאתיופיה בתוך קרוון מגוריהם, בשכונת "גבעת המטוס", ליד גילה בירושלים

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000459

ילד, עולה חדש מאתיופיה, רוכב על אופניים באתר הקרוונים בגבעת המטוס בירושלים

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000460

ילד, עולה חדש מאתיופיה, משחק בכדור באתר הקרוונים בגבעת המטוס בירושלים

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000462

ילדות, עולות חדשות מאתיופיה, בגבעת המטוס, ירושלים

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000463

ילדות, עולות חדשות מאתיופיה, ליד אתר הקרוונים בגבעת המטוס, ירושלים

גבעת המטוס

גבעת המטוס

Date: 09/02/2000
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000465

ילדים, עולים מאתיופיה משחקים במרכז לפעילות חברתית, בשכונת הקרוונים בגבעת המטוס, ליד שכונת גילה בירושלים

גבעת המטוס, ירושלים (אתר קראוונים)

גבעת המטוס, ירושלים (אתר קראוונים)

Archive name: לקסיקוני
Fond name: מקומות
Symbolization: 00001-00004-00004/000001
לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל בן-אליהו - ירושלים

Date: 12/09/2000 - 01/04/2001
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000158

דו"ח על אוכלוסיית גבעת המטוס (בתקופה שהיה בה מרכז קליטה לעולים מאתיופיה), סיכום דיון בעניין החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי, תכניות נוספות לפיתוח מערב ומזרח ירושלים,והתכתבות פנימית וחיצונית של אנשי משרד השיכון (עם עיריית ירושלים וגורמים נוספים) בנוגע לבניה ופיתוח בירושלים בשכונות הותיקות ובשכונות החדשות שנבנו מעבר לקו הירוק, שיקום שכונות מצוקה, פיתוח הרובע היהודיו ועוד. בתיק גם הסכם לחכירת קרקע לבית בין מנהל מקרקעי ישראל לאשה ספציפית. הושחרו שמות ופרטים נוספים בשל צנעת הפרט בהסכם זה ובמסמכים נוספים. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2071.