Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: תעסוקה (343)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
מבט על המעסיקים: תעסוקה של נשים ערביות, חרדיות ויוצאות אתיופיה

מבט על המעסיקים: תעסוקה של נשים ערביות, חרדיות ויוצאות אתיופיה

Date: 10/2021
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000157

דו"ח בנושא תעסוקה של נשים ערביות, חרדיות ויוצאות אתיופיה בישראל מאת ברברה סבירסקי, נועה דגן בוזגלו ויעל חסון, מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. 

דפוסי השתלבות בתעסוקה של עולים חדשים גילאי 22-64

דפוסי השתלבות בתעסוקה של עולים חדשים גילאי 22-64

Date: 09/2006
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000202

דו"ח מחקר מאת יהודית קינג ואברהם וולדה-צדיק, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל, המרכז לחקר קליטה עלייה.

נושאים: השכלה גבוהה, חינוך, קליטת עליה. 

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

ארץ אחרת 30

ארץ אחרת 30

Date: 2005
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000048

גיליון בנושא יהודי אתיופיה בישראל "ציון שהכזיבה". 

בין הכותבים: לוראן כהן, אמי בוגנים, יעקב גונצ'ל, מיכאל קורינאלדי, עינת יקיר, אברהם אדגה, אריק גלסנר, מיכה אודנהיימר, בני פיקדו, לאה קסן, מלכה שבתאי, יובי תשומה וורקנך, רוני אבולעפיה, גדי מלקו, יפת אלמו ונועה גורן.

בין הנושאים: יחסה של ההלכה הרבנית ליהודי אתיופיה, המסע מאתיופיה דרך סודן, קהילת הפלאשמורה, אלימות בקרב יוצאי אתיופיה, מעמד הגבר והעצמת נשים, נישואי קרובים, תעסוקה.

ראיונות עם שולה מולא, דוד מהרט, אורלי מלסה ודוד גברו. 

תמונת השער: שולה מולא

מדד הגיוון - מהדורה רביעית

מדד הגיוון - מהדורה רביעית

Date: 07/2020
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000185

דו"ח בנושא ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי והציבורי בהוצאת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואניברסיטת תל אביב. צוות המדד: אלכסנדרה קלב, יפית אלפנדרי, אילה גינת וציפי ברמן.

מצב התעסוקה בקרב ישראלים אתיופים

מצב התעסוקה בקרב ישראלים אתיופים

Date: 08/2005
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000021

דו"ח בהוצאת מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. כתיבה: ברברה סבירסקי וקפלה יוסף. 

מדד הגיוון

מדד הגיוון

Date: 12/2017
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000183

דו"ח בנושא ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי ובאקדמיה בהוצאת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. צוות המדד: אלכסנדרה קלב, גל דויטש, יפית אלפנדרי, אילה גינת וחגית שריד.

מעבר לבגרות בקרב אוכלוסיות במצבי סיכון: צרכים והתערבויות

מעבר לבגרות בקרב אוכלוסיות במצבי סיכון: צרכים והתערבויות

Date: 11/2011
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000228

סקירה מאת גילה אמיתי, רחל רענן, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ודורי ריבקן, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט-ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

Date: 12/1994
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000208

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

מדד הגיוון

מדד הגיוון

Date: 12/2016
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000182

דו"ח בנושא ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי בישראל בהוצאת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. צוות המדד: אלכסנדרה קלב, חנה קופפר, יפית אלפנדרי ואילה גינת.

מדד הגיוון

מדד הגיוון

Date: 02/2019
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000184

דו"ח בנושא ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי בהוצאת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואניברסיטת תל אביב. צוות המדד: אלכסנדרה קלב, יפית אלפנדרי, אילה גינת וחנה קופפר.

תעסוקת עולי אתיופיה בחיפה

תעסוקת עולי אתיופיה בחיפה

Date: 06/2003
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000195

דו"ח ממצאים נבחרים מתוך מחקר שנערך בחיפה וכיוונים לקביעת מדיניות ולפיתוח תכניות, מאת יהודית קינג, ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

Date: 05/2010
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000205

דו"ח מחקר מאת ג'ק חביב וחני הלבן אילת, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל. הדוח הוכן במסגרת בדיקה שעורך המשרד לקליטת העלייה על מצב האוכלוסייה האתיופית ועל אופן קליטתה בארץ.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

1
2
3
...
29