Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: מלון בל (87)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
מלון בל, אילת

מלון בל, אילת

Archive name: לקסיקוני
Fond name: מקומות
Symbolization: 00001-00004-00004/000007
לקט קטעי עיתונות - מבצע שלמה

לקט קטעי עיתונות - מבצע שלמה

Date: 05/1991 - 06/1991
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000059

לקט קטעי עיתונות שפורסמו אחרי מבצע שלמה בעיתונים: הארץ, ידיעות אחרונות, העיר אילת, ערב ערב. בין הנושאים: קליטת העולים במלון בל ומלון בקעת הירח באילת, מעבר הקסים מאילת למרכז קליטה בבאר שבע, מעבר העולים ממלון בל לבית אורן. 

בטאון חיל האויר 79

בטאון חיל האויר 79

Date: 06/1991
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000001

גיליון מס' 79 (180) - יציאת אתיופיה תשנ"א - חיל האוויר במבצע שלמה.

הוצא לאור על ידי מפקדת חיל האוויר; עורך ראשי: אהרון לפידות. 

בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל

בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל

Date: 01/2017
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000037

סקירת מידע של מרכז הידע בנושא אי שוויון בבריאות. נכתב על ידי מיכל בנדרלי ועפרה קלטר ליבוביץ - היחידה למחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות. 

לשכת השרה יולי תמיר - דיור - אתיופים, מלון רם, כללי

לשכת השרה יולי תמיר - דיור - אתיופים, מלון רם, כללי

Date: 01/11/1999 - 31/03/2001
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000372

התכתבות המשרד לקליטת העליה ולשכת השר יולי תמיר על נושא הדיור לעולים חדשים מאתיופיה ועולי בכלל, משכנתאות לעולים שיכון במלונות תנאיי מחייה באתרי קראוונים ,הטיפול בעולים ששוכנו במלון רם, הדיור הציבורי, נהלי הקצאת דיור ציבורי לעולים בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2071

המנכ

המנכ"ל רונן פלוט - אתיופים

Date: 05/07/2000 - 21/02/2001
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000389

בתיק התכתבויות בנוגע למדיניות קליטת עולי אתיופיה בקיבוצים, בערים ובפריפריה. סיוע לעולים המתפנים ממרכזי הקליטה, היעדר תקציב בקליטת עולי אתיופיה, קליטת תלמידים עולים מאתיופיה, תקציב עולי אתיופיה בבתי מלון ועוד בתיק הושחרו פרטים בשל מגבלת צנעת הפרט עד שנת 2071

לקט קטעי עיתונות - מאי 2020 IV

לקט קטעי עיתונות - מאי 2020 IV

Date: 05/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000004

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, המשך העלייה מאתיופיה.

לקט קטעי עיתונות - יוני 2020 III

לקט קטעי עיתונות - יוני 2020 III

Date: 06/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000005

בין הנושאים: ייצוג יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, המשך העלייה מאתיופיה, אסירי ציון.

לקט קטעי עיתונות - יולי 2020 II

לקט קטעי עיתונות - יולי 2020 II

Date: 07/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000008

בין הנושאים: המשך העלייה מאתיופיה, ייצוג יוצאי אתיופיה בתאגידים סטטוטוריים, הקמת יישוב ליוצאי אתיופיה.

לקט קטעי עיתונות - אוגוסט 2020 II

לקט קטעי עיתונות - אוגוסט 2020 II

Date: 08/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000010

בין הנושאים: המשך העלייה מאתיופיה.

לקט קטעי עיתונות - ספטמבר 2020 II

לקט קטעי עיתונות - ספטמבר 2020 II

Date: 09/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000012

בין הנושאים: המשך העליה מאתיופיה, אישים מעוררי השראה מעל גיל 80 - קס גובזה תספהון ברוך, קס טגבו איילה, חרות טקלה לגסה.

לקט קטעי עיתונות - נובמבר 2020 I

לקט קטעי עיתונות - נובמבר 2020 I

Date: 11/2020
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000023

בין הנושאים: יחסי ישראל-סודן, המשך העלייה מאתיופיה, נפטר קס הדנה טקויה ז"ל, חג הסגד.

1
2
3
...
8