Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: חינוך (606)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
לשכת השר יאיר צבן - חינוך - חינוך אתיופים

לשכת השר יאיר צבן - חינוך - חינוך אתיופים

Date: 01/10/1995 - 31/01/1996
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000352

התכתבות לשכת השר לקליטת העליה יאיר צבן על קליטת עולי אתיופיה במערכת החינוך, חינוך מיוחד, מינהל החינוך הדתי, , תוכניות לימודים, השכלה גבוהה, סל קליטה לתלמידים עולים, אגרות חינוך, מסמכים של מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך. קליטת עולים במוסדות חינוך ממלכתי דתי בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2065 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים, אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.

לשכת השר יאיר צבן - חינוך - חינוך אתיופים

לשכת השר יאיר צבן - חינוך - חינוך אתיופים

Date: 01/03/1993 - 30/06/1996
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000351

התכתבויות על קליטת עולי אתיופיה במערכת החינוך הדתית לאומית (מחלוקות בעניין) קידום השכלה גבוהה פרוייקטים בחינוך, תקציבים, סלי קליטה חינוך מבוגרים, פרוטוקול ישיבת מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך, מחקרים על קליטת העולים בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2066

לשכת השר יצחק נבון - שאילתות בועדת חינוך של הכנסת

לשכת השר יצחק נבון - שאילתות בועדת חינוך של הכנסת

Date: 31/10/1984 - 01/02/1987
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000286

התכתבות בנושא פניות של חברי כנסת שונים למשרד החינוך בנושאים שונים כגון: חינוך במגזר הערבי והדרוזי, חינוך לדו קיום בין ערבים ליהודים, מוסדות חינוך שונים, דיור למוסדות חינוך, ספרי לימוד, קליטת ילדים עולים מאתיופיה ועוד. הושחרו פרטים אישיים על מנת למנוע פגיעה בצנעת הפרט.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם.

Date: 01/06/1986 - 28/02/1987
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000248

התכתבות בקשר לקליטת תלמידים עולים ותכניות לסיוע מיוחד ממשרד החינוך ומשרד הקליטה. רוב התיק עוסק בקליטת תלמידים באתיופיה ובסיכום המצב במלאת שנתיים לעלייתם, כולל ניסיונות לפזר את כיתות הקלט בהם למדו רק תלמידים מאתיופיה וקשיים על רקע זה. בתיק פניות לשר החינוך יצחק נבון מאת ראשי הסוכנות והשלטון המקומי לכנס דיון דחוף על בעיות חינוך ותעסוקה אצל עולי אתיופיה, ופעילות מצד ועדת הקליטה של הכנסת בראשותה של ח"כ מרים תעשה-גלזר למען עולים מאתיופיה. כמו כן יש התכתבות בנושא עלייה מברית המועצות ודרום אפריקה, כולל תכנית אב  לקליטת עלייה מברית המועצות

תיקי מוסדות חינוך - מחוז הדרום - בית-ספר מקיף כללי - אופקים

תיקי מוסדות חינוך - מחוז הדרום - בית-ספר מקיף כללי - אופקים

Date: 26/07/1992 - 02/09/1993
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000279

תיק של משרד החינוך. - מחוז דרום - בית הספר המקיף באופקים. בתיק - תכתובות המועצה הפדגוגית בעניין רמת לימודיהם של תלמידים הלומדים בבית הספר באופקים. עוד בתיק - שילוב עולים חדשים מאתיופיה בכיתות האם, וכן סוגיית העסקת מורים עולים חדשים בבית הספר התיכוניים.. לקראת סוף התיק - תכניות חינוך במקיף הדתי במסגרת תקציב שיקום שכונות - 1993. חשיפה - הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.

תכנית חינוך לבריאות לנוער אתיופי

תכנית חינוך לבריאות לנוער אתיופי

Date: 12/1986 - 06/1988
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000283

חוברת בנושא בריאות מאת אניטה נודמן, בהוצאת עליית הנוער - שרות רפואי, במסגרת תכנית חינוך לבריאות לנוער אתיופי (מנהל: ד"ר ע. חיגר):

המעבר ממערכת רפואית באתיופיה למערכת רפואית בישראל; תפיסת העור בקרב נוער עולה מאתיופיה. 

היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חינוך

היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חינוך

Date: 10/06/1998 - 09/05/1999
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000420

תוכניות ללימודים עבור עולי אתיופיה, הצעת פעילות חינוכית למניעת נשירה בקרב נוער יוצאי אתיופיה, נתונים על הניגשים לבחינות בגרות ועל כמות התלמידים במקצועות המדעיים, פניות, תזכירים, חילופי מכתבים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.

לשכת השר יאיר צבן - חינוך - ילדים ונוער - נוער אתיופי

לשכת השר יאיר צבן - חינוך - ילדים ונוער - נוער אתיופי

Date: 01/05/1994 - 31/01/1995
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000353

התכתבות על מוסדות לימוד כפרי נוער לבני נוער עולים מאתיופיה, תוכניות פעולה, תקציבים, נוער במצוקה, נוער מנותק, תחנת מידע לנערים עולים, רשימת מוסדות לימוד, בעיות קליטה, בקשות לעזרה כלכלית לנערים עולים בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2065

מדיניות מערכת החינוך - חינוך ילדי עולים וקליטתם.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך ילדי עולים וקליטתם.

Date: 01/02/1985 - 30/04/1985
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000244

קליטת עולי אתיופיה במערכת החינוך; מתן סיוע מיוחד לתלמידים עולים; הכנת חומרי לימוד לעולים עצמם והדרכת צוותי הקליטה על התרבות והחברה באתיופיה; הצעות לבצע מחקר אנתרופולוגי בנושאים אלו. בתיק התייחסות לפרשיות הדרישה שעולי אתיופיה יעברו גיור לחומרה וסירוב בית ספר של חב"ד לקלוט תלמידים עולים. ​

מדיניות מערכת החינוך - חינוך ילדי עולים וקליטתם.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך ילדי עולים וקליטתם.

Date: 01/05/1985 - 31/05/1986
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000245

רוב התיק עסק בקליטת עולי אתיופיה במערכת החינוך; מתן סיוע מיוחד לתלמידים עולים; הכנת חומרי לימוד לעולים והדרכת צוותי הקליטה על התרבות והחברה באתיופיה; הצעות לבצע מחקר אנתרופולוגי בנושאים אלו. בתיק התייחסות לפרשיות הדרישה שעולי אתיופיה יעברו גיור לחומרה, סירוב בית ספר של חב"ד לקלוט תלמידים עולים ורצון חלק מההורים להעביר את ילדיהם לחינוך הממלכתי. בתיק גם מסמכים על קליטת תלמידים עולים מברית המעוצות, תכנית אב לקליטת עלייה מברית המועצות, החזרת יורדים ועוד. 

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם

Date: 01/03/1987 - 31/12/1988
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000247

התכתבות פנימית והתכתבות עם משרד הקליטה ועליית הנוער בקשר לקליטת תלמידים עולים, בעיקר בעניין שיעורי עזר לבני ישראלים חוזרים ועולים מאתיופיה. כותבים רבים דורשים הארכת זכאותם של תלמידים מאתיופיה לסיוע מיוחד בשיעורי עזר וציוד לימודי אחרי תום הזכאות הרגילה (4 שנים). בתיק תזכיר מאת שר הקליטה יעקב צור על רפורמה בשיטת הקליטה: העולה יקבל "סל קליטה", ויחליט בעצמו על מקום מגוריו ("קליטה ישירה"). השלכות הרפורמה מבחינת משרד החינוך.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם.

Date: 01/01/1989 - 31/10/1989
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000249

התכתבות בעניין טיפול בילדים עולים במערכת החינוך: פרוייקט שפי (פיתוח תכניות לימודים לעולים מברית המועצות), התכתבות עם משרד הקליטה, עם הסוכנות היהודית ועם עליית הנוער, תמיכה בכפרי נוער הקולטים ילדים עולים, פעולות יחידה לתמיכה במורים עולים במשרד החינוך, סטטיסטיקה ונתונים בקשר לתלמידים עולים ולתחזיות עליה וקליטה במערכת החינוך, התכתבות עם המרכז לסיוע לעולי אתיופיה בקשר עם המרכז למורשת יהדות אתיופיה, הצעתו של אורי גורדון מעליית הנוער ליצירת תכנית לאומית להבאת עולים מברית המועצות ומניעת נשירתם, שעות סיוע לתלמידים עולים, התכתבות של בנימין אמיר מנהל המינהל הפדגוגי בנושאים אילו ועוד

1
2
3
...
51