Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: (17)

Filter results

מאגר
חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
טמסגן

טמסגן

Date: 2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000433
מסע בשביל הנפש

מסע בשביל הנפש

Date: 2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000434
דיאלוג עם גזענות: התמקמות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על פי קבוצות דור

דיאלוג עם גזענות: התמקמות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על פי קבוצות דור

Date: 07/2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000443

מונוגרפיה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, החוג לסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. נכתב בהנחיית פרופ' אורי בן אליעזר. 

עולים לירושלים: בעקבות מבצעי העליה הגדולים מאתיופיה

עולים לירושלים: בעקבות מבצעי העליה הגדולים מאתיופיה

Date: 2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000419

בין הדמויות בספר: פרדה אקלום, דני לימור, חיים הלחמי, מנחם בגין, זמנה ברהני, טקלה מקונן, זכריה יונה, אפרים הלוי, ג'ורג' גוטלמן, סוזן פולק, מיכה פלדמן.

הצבע של אמי

הצבע של אמי

Date: 2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000415
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דו

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דו"ח שנתי 2022

Date: 03/2023
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000330

דו"ח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים. בין הנושאים: יוזמות ממונות וממונים, פיתוח ידע והכשרות - ממונים למניעת גזענות במשרדי ממשלה ויחידות סמך, טיפול בתלונות, דיווח משרדי ממשלה ויחידות סמך.

דו

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשפ"א-תשפ"ב, 2022

Date: 05/2023
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000331

דו"ח של נציבות שירות המדינה, אגף גיוון תעסוקתי, אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות. כתיבה ועריכה: זאלו אדיסו, רשל זוהר וטל גוטמן; סיוע בכתיבת הדו"ח, איסוף וניתוח נתונים: אלכס ניקטין, שי אגונין ומרינה שניר; כתיבה ועריכה מדד הגיוון התעסוקתי: טליה פרבר, ניהאיה דיאב וליטל אליהו.

נאום ראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

נאום ראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

Date: 18/05/2023
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: וידאו
Symbolization: 00002-00006/000139

נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, הר הרצל, ירושלים. 

טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

Date: 18/05/2023
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: וידאו
Symbolization: 00002-00006/000141

טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, הר הרצל, ירושלים. בין המשתתפים: נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר העלייה והקליטה אופיר סופר. הטקס מאורגן על ידי מרכז ההסברה - המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים, משרד העלייה והקליטה וצה"ל. 

טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

Date: 18/05/2023
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000898

נשיא המדינה יצחק הרצוג, רעייתו מיכל הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברת הכנסת צגה מלקו, לצד הקסים בטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, הר הרצל, ירושלים.

תמונה

תמונה

Date: 08/2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000480
עוצמה שחורה: יהודי אתיופיה והמסע לשוויון

עוצמה שחורה: יהודי אתיופיה והמסע לשוויון

Date: 2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000479