Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: (51)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
מעגלי החיים: מאתיופיה לישראל

מעגלי החיים: מאתיופיה לישראל

Date: 2009
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000266

"סיפור אישי של אדם אחד וקהילה שלמה"

ידיעות נגט 56

ידיעות נגט 56

Date: 12/2009
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00008/000043

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר. בין הנושאים: כנס בינלאומי לחקר יהדות אתיופיה באוניברסיטת גונדר, חג הסגד, פרס לתוכנית הרדיו טנא בריאות. 

ידיעות נגט 54

ידיעות נגט 54

Date: 09/2009
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00008/000042

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר. בין הנושאים: פתיחת שנת הלימודים, גרעין הנני בקריית גת, ברוך טגנ'ה, 

קו האופק 31

קו האופק 31

Date: 2009
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00012/000021

מגזין האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, בשיתוף הוועד למלחמה באיידס.

עורכת: לילך גביש.

בין הנושאים: זכויות רפואיות, עמותת טנא בריאות, חינוך מיני, ינגוס דגן, רפואה מסורתית, אלקה יעקב מהרי, רשלנות רפואית.

ידיעות נגט 51

ידיעות נגט 51

Date: 02/2009
Archive name: אוספים
Fond name: עלונים
Symbolization: 00006-00002-00008/000047

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר. 

בין הנושאים: מותם של פרדה יזזאו אקלום ורעייתו סמירה ז"ל, מבצע עופרת יצוקה ומצבם של תושבי הדרום, יוצאי אתיופיה בבחירות לרשויות המקומיות, הדס מלדה מצרי - סטודנטית לרפואה.

קיצוץ בתקציב המכינה

קיצוץ בתקציב המכינה "אור מאופיר"

Date: 05/01/2009
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000122

מסמך רקע מאת נעמי שלג מי עמי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט. 

ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

Date: 2009
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000031

דו"ח לשנת 2009. מוגש על ידי הניה מרקוביץ, מנהלת אגף בכיר תכנון ובקרה, נציבות שירות המדינה.

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: מרכזי נוער 2008 - דוח הערכה שני

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: מרכזי נוער 2008 - דוח הערכה שני

Date: 01/2009
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000203

דו"ח הערכה מאת רות ברוך קוברסקי ומרים כהן נבות, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ונוער.

 

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

אירועי חג הסיגד בירושלים

אירועי חג הסיגד בירושלים

Date: 11/2009
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000010

פרסום ארועי חג הסגד בשנת 2009. הדפדפת הוכנה על ידי יד בן צבי. ריכוז האירועים: האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה. 

פרשת המכשף הסוציאליסט

פרשת המכשף הסוציאליסט

Date: 04/2009
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000345
חג הסגד 2009 (16)

חג הסגד 2009 (16)

Date: 16/11/2009
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000504

בצילום קסים מתפללים בטיילת ארמון הנציב בירושלים

חג הסגד 2009 (17)

חג הסגד 2009 (17)

Date: 16/11/2009
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000505

בצילום קסים מתפללים בטיילת ארמון הנציב בירושלים.

1
2
3
...
4
5