אוספים - עמוד פריט - የኢትዮጵያ አይሁዲ ቅርስ ማዕከል

הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה

הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה

Description

דו"ח מסכם של הצוות הבינמשרדי לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם תופעת הגזענות נגד יוצאי אתיופיה בראשות אמי פלמור.  

Symbolization: 00006-00001/000018

Date: 07/2016

More information

מאגר: אוספים
חטיבה: פרסומים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 07/2016
גודל: 135 עמודים
שפה: עברית
פורמט: PDF
שנה: 2016

አፈላጊ የሆኑ መረጃወችን ከመዝገብ ቤታችን ለማግኘትና ለዕርዳታ፤

ወደ መዝገብ ቤቱ/ ቤተ መዘክሩ