በሱዳን ስለሞቱት ሰወች ተጨማሪ መረጃወች - የኢትዮጵያ አይሁዲ ቅርስ ማዕከል

በሱዳን ስለሞቱት ሰወች ተጨማሪ መረጃወች

በዓመት የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከቦታው ከነበሩት ሰወች ጋር በመቶ እጅ ሲታሰብ

በዓመት የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከቦታው ከነበሩት ሰወች ጋር በመቶ እጅ ሲታሰብ

የሞቱት ሰወች የዕድሜ ክልል በመቶ እጅ ሲታሰብ