Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: נווה כרמל (84)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
פינוי אתרי קראוונים - חוף הכרמל, נחל בקע (באר שבע) ואשדוד

פינוי אתרי קראוונים - חוף הכרמל, נחל בקע (באר שבע) ואשדוד

Date: 17/01/1994 - 24/10/1995
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000188

התכתבות של רחל שגיא, ממונה על קליטת עולים ואוכלוסיות מיוחדות תכנית תנופה, תכנית חיזוק לקראת יציאה, חיזוק לקראת מעבר, סיוע לתושבי אתרי הקראוונים בתהליך רכישת דירה ויציאה מהאתר, מרכז למידה לילדי הקראוונים מעבר לדיור קבע, תכנית לשילוב חברתי של עולי אתיופיה בבאר שבע הושחרו פרטים בענייני צנעת הפרט

קשת - כרך ד'

קשת - כרך ד'

Date: 06/2022
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000156

כתב עת למדעי הרוח והחברה בהוצאת הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. עורכי הגיליון: מיכאל אסא-ענבר ושרון שלום.

הגיליון מוקדש ליהדות אתיופיה. בין הכותבים: שרון שלום, ראובן טל יאסו, עדיה מנדלסון מעוז, שלומית לזר, כרמל גופר, שושנה בן דור, נעמי שמואל, פקדה אבבה, עודד רון, מיכאל קורינאלדי ושלי אינגדאו. 

לקט קטעי עיתונות - יוני 2017

לקט קטעי עיתונות - יוני 2017

Date: 06/2017
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000062

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, פרס סמי מיכאל הוענק לשולה מולה, גינה קהילתית ליוצאי אתיופיה, אולפן עברית בגן יבנה, ליגת ליב"י, פרויקט "כנפי יונה", מחאת תושבי מרכז הקליטה במבשרת ציון, רס"ב בני סמאי, אביאור מלסה.

לקט קטעי עיתונות - מרץ 2022 II

לקט קטעי עיתונות - מרץ 2022 II

Date: 03/2022
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000072

בין הנושאים: המשך העלייה מאתיופיה, נפטר יוסף זבדיה, נפטר מיכאל קורינאלדי, דו"ח שנתי של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות.

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

Date: 05/2017
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000060

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, סיפורן של נשים יוצאות אתיופיה: ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו, צגה מלקו וזיוה מקונן דגו, 1,000 ימים לנפילתו בשבי של אברה מנגיסטו, ד"ר שמחה גתהון, ענבר בוגלה, הבטם מקונן.

סגן השר יולי אדלשטיין - יוצאי אתיופיה - אתרים

סגן השר יולי אדלשטיין - יוצאי אתיופיה - אתרים

Date: 01/05/2001 - 31/12/2002
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000011

התכתבות בנושאים: אתרי קרוואנים, פינוי חצרות יסף, קרוואנים בקיבוץ חצרים, אתר קראוונים אשרת, פינוי אתר חפץ חיים, פינוי נוה כרמל; דו"ח פינוי אתרי קרוואנים.

עולי פלשמורה

עולי פלשמורה

Date: 01/02/1992 - 31/12/1998
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000323

התכתבות בנושאים: גבעת המטוס, מרכז קליטה תפוז נהריה, נוה כרמל, איחוד משפחות; תכנית לקליטת המועדמים לעליה בני הפלשמורה מהמתחם באדיס אבבה; סיכומי ישיבות בנושא הפלאשמורה; דו"ח מבצע פינוי אתרי קרוונים; הנחיות לדו"ח סוציאלי להמלצה להבאת בן משפחה מבני הפלאשמורה.

בין המכותבים: חיים פוזנר, שלמה מדינה, דליה לב שדה, מרים פבר, אוה צ'ליק, טוקה ילין מור, אסתר סלומון, דבורה דיין.

המנכ

המנכ"ל רונן פלוט - אתיופים

Date: 16/08/2001 - 12/09/2001
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000394

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל המשרד לקליטת העליה, רונן פלוט, בנוגע לקליטת עולי אתיופיה בישראל: פרויקטים המופעלים ע"י ג'וינט ישראל שאושרו ע"י החשכ"ל כפטורים ממכרז (ביניהם "משפחה ברשת"), פרויקט "מוקדי קליטה שכונתיים" לבני העדה האתיופית לשנת 2001 לעיר נתניה, קליטת משפחות אתיופיות בדיור קבע בירושלים, תכניות קליטה חברתית ותרבותית באתר נווה כרמל בשנת 2001, התכנית הביתית - אתר חפץ חיים ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2071.

אתיופים - אתרים, מרכזי קליטה, מוקדים שכונתיים (מנהלת), קבינט חברתי-כלכלי, גבעת המטוס

אתיופים - אתרים, מרכזי קליטה, מוקדים שכונתיים (מנהלת), קבינט חברתי-כלכלי, גבעת המטוס

Date: 14/10/1999 - 04/03/2001
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000334

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השרה לקליטת העלייה, יולי תמיר, בנוגע לקליטת עולים מאתיופיה: אתר חפץ חיים - סקירת מצב (דצמבר 2000), תקציב סל קליטה - אתר נווה כרמל, מרכז הקליטה במבשרת ציון, פינוי אתר צריפין ואתר בארותיים, טבלאות מצבת עולים חדשים מאתיופיה במרכזי קליטה- לפי תאריך העלייה, אתר מבשרת ציון - נתונים כלליים (יוני 2000), מחלות זיהומיות - מרכז קליטה "נורית" בבאר שבע (נובמבר 1999), הנחיות למניעת שחפת אצל עובדים בשרותי הבריאות, פיתוח והפעלת מוקדי הקליטה השכונתיים, קליטת עולים חדשים בני העדה האתיופית ביישובי הקבע- מוקדי קליטה שכונתיים (פברואר 2000), הצעת להחלטת קבינט כלכלי-חברתי בנושא אתיופים (נובמבר 1999), קבינט אתיופים (נוסח לאישור השרה) (נובמבר 1999), נתונים אודות תהליך פינוי המשפחות באתר "גבעת המטוס" לדיור קבע, סיכומי פגישות בנושא ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.

דו

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ז-תשע"ח, 2018

Date: 05/2019
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000150

דו"ח של נציבות שירות המדינה, אגף גיוון תעסוקתי, אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות. כתיבה ועריכה: מור ברזני, נטע בלס, רות לוריסו. 

דו

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ח-תשע"ט, 2019

Date: 05/2020
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000151

דו"ח של נציבות שירות המדינה, אגף גיוון תעסוקתי, אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות. כתיבה ועריכה: מור ברזני, רבקה שפר, איאת רחאל. 

הלכות שבת של ביתא ישראל לפי תאזאזה סנבת

הלכות שבת של ביתא ישראל לפי תאזאזה סנבת

Date: 2008
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000447

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' מאיר בר אילן ופרופ' מיכאל קורינאלדי

1
2
3
...
8